Arxiva a la Categoria 'Bases de dades'

M. Josefa Alfonso Pimentel, nova incorporació a la Base de Dades de Posseïdors

XVIIISelma_Da_Maria_Josefa_Pimentel__Condesa_Duquesa_de_Benavente_

Da. Maria Josefa Pimentel Condesa Duquesa de Benavente Duquesa de Bejar Gandia y Arcos casada con D. Pedro de Alcantara Giron Duque de Osuna

Actualment, dins de les diverses tasques de catalogació retrospectiva que de manera simultània s’estan portan a terme al CRAI Biblioteca de Reserva, destaca la catalogació del llegat dels Ducs d’Osuna.

Aquest llegat va incorporar-se a la Biblioteca de la Universitat de Barcelona a les darreries del segle XIX, moment en el qual la Biblioteca Nacional de Madrid va donar a la nostra biblioteca un fons de llibres duplicats provinents de la Biblioteca del Duque de Osuna y del Infantado. Però, quin era l’origen d’aquest donatiu? L’any 1882 va morir Mariano Téllez-Girón y Beaufort Spontin, XII Duc d’Osuna, qui de resultes de l’elevat tren de vida que va mantenir durant anys, va arribar a dilapidar la fortuna familiar. L’Estat espanyol va adquirir, per la quantitat de nou-centes mil pessetes i gràcies a la mediació de Marcelino Menéndez Pelayo, la biblioteca de la Casa d’Osuna, que incloïa també la de l’Infantado. La Biblioteca Nacional de Madrid va conservar tots els manuscrits i també els impresos dels que no disposés de cap exemplar. La resta d’obres es van distribuir de la següent manera: les de contingut polític van passar a les biblioteques del Congrés i del Senat; la resta es van repartir entre les biblioteques públiques, entre les que en aquells moments hi havia la de la Universitat de Barcelona, que feia les funcions de pública provincial.

Tots aquells qui siguin usuaris i coneixedors de la Base de Dades d’antics Posseïdors sabran que fa temps vam incorporar la informació relativa al XIIè Duc d’Osuna, Mariano Téllez-Girón y Beaufort Spontin, amb les imatges de diversos segells i supralibros que identificaven els exemplars que havien estat de la seva propietat.

La novetat que avui desitgem destacar ha estat la detecció i identificació d’un nou supralibros estretament relacionat amb el Ducat d’Osuna: el supralibros “Pimentel”, que identifica els exemplars provinents de la biblioteca de María Josefa Alfonso Pimentel, duquesa de Benavente (1752-1834), qui va casar-se el 1771 amb Pedro de Alcántara Téllez-Girón, IX duque de Osuna, produïnt-se així l’entroncament de les cases Pimentel (Benavente) amb els Téllez-Girón (Osuna).

pimentel

María Josefa Alfonso de Pimentel va ser una aristòcrata espanyola qui, a l’igual que el seu marit Pedro Alcántara Téllez-Girón, va destacar per posseïr unes fortes inquietuts intel·lectuals, fet que va motivar que exercís de mecenes de diversos artistes, escriptors i científics, entre els que trobem el pintor Francisco José de Goya. María Josefa Alfonso de Pimentel era, per dret propi, Comtessa-Duquessa de Benavente, Duquessa de Béjar, de Mandas, Plasencia, Arcos i Gandía, Princesa d’Anglona i d’Esquilache, Marquessa de Lombay i de Jabalquinto i Comtessa de Mayorga i, degut als seus diversos títols, va heretar diferents biblioteques amb milers d’exemplars procedents de Béjar (Salamanca), Benavente (Zamora), Gandia (València) i Madrid. A la seva passió pels llibres cal afegir la del seu espòs, qui va ser membre de la Real Academia Española i va reunir una de les biblioteques més importants del país, amb més de 25.000 volums. María Josefa Alfonso de Pimentel va mantenir també un dels salons literaris més importants de Madrid, convertint-se en la personificació dels aristòcrates il·lustrats del segle XVIII tardà, i va ser la creadora del Parc de El Capricho, situat precisament al barri madrileny de la Alameda de Osuna.

Si desitgeu més informació:

* Sobre la Biblioteca del Duc d’Osuna

Peñalver Gómez, Eduardo. Libros de la Biblioteca del Duque de Osuna

* El fons de l’antic arxiu dels Osuna es troba dipositat a l’Archivo Histórico Nacional. Sección Nobleza.

Els registres d’autoritat d’antics posseïdors del CRAI Biblioteca de Reserva al Thesaurus del CERL

cerl

El mes de gener d’aquest any anunciàvem a les pàgines d’aquest bloc la integració de 2239 registres d’autoritat d’impressors del CRAI Biblioteca de Reserva al CERL Thesaurus (CT), i acabàvem dient que el febrer es procediria a l’abocament de 577 registres d’autoritat d’antics posseïdors redactats per la mateixa biblioteca.

Després d’un retard de vuit mesos causat per tasques tècniques dutes a terme a la base de dades HPB (Heritage of the Printed Book in Europe), els registres de posseïdors poden finalment visualitzar-se en aquest important recurs. Es tracta tant dels que formen part de la base de dades Antics posseïdors com dels que es troben, a l’índex d’autors i amb l’identificador “ant. poss.”, únicament a l’OPAC. A començaments del 2014 es procedirà a una actualització de les dades, tant dels antics posseïdors com dels impressors.

El CRAI Biblioteca de Reserva, juntament amb la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid i la Biblioteca General Histórica de la Universidad de Salamanca són les tres úniques institucions de l’estat que posen a l’abast del públic en aquest projecte les dades sobre procedència dels fons antics que custodien.

Ex-libris decorat del carmelità descalç barceloní Joaquín de San Alberto

Ja fa temps que el CERL, acollint l’interès creixent dels investigadors pels estudis de procedència, va crear, en el seu web, una secció especialment dedicada a aquest camp, “Provenance information”. Més endavant, a la pàgina de cerca del CERL Thesaurus, en va introduir una per als noms d’antics posseïdors.

Vegeu, a tall d’exemple, el registre al CT del gramàtic català del segle XVII Pere Torre.

La base de dades Marques d’impressors compleix 15 anys

marques impressorsLa base de dades Marques d’impressors compleix 15 anys. Iniciada el mes d’octubre del 1998 pel CRAI Biblioteca de Reserva, aquesta base de dades s’amplia setmanalment a partir de les noves catalogacions de llibre antic, i compta, en aquest moment, amb 1584 registres d’impressors i 2652 imatges de marques.

L’ampli abast del recurs, que conté registres dels impressors de totes les èpoques i llocs geogràfics pertanyents al període de la impremta manual presents al Catàleg, l’ha convertit en un referent per als bibliotecaris i investigadors del llibre imprès antic. La mitjana de 18.500 visites anuals així ho demostra.

Al llarg d’aquests anys els registres han millorat la seva presentació i ampliat la seva informació. Un dels aspectes a destacar  ha estat la introducció de descriptors representatius de cada marca com a criteri de cerca, que en el cas dels impressors catalans i espanyols s’ha fet de forma retrospectiva i exhaustiva. De la mateixa manera, i sistemàticament per a aquest grup d’impressors, s’ha inclòs l’enllaç al registre bibliogràfic del Catàleg que recull la còpia de la qual s’ha extret la imatge de la marca. D’altra banda, la imatge de la marca es visualitza ara en una resolució més alta, en color, i amb un regle al costat. (podeu veure la notícia al nostre bloc).

La bibliografia se segueix actualitzant en la mesura que s’introdueixen noves cites tant bibliogràfiques com en línia.

El mes de juny del 2011 es va crear una col·lecció digital a la MDC (Memòria Digital de Catalunya) que recull les marques d’impressors catalans des del segle XVI fins a principis del XIX, extreta íntegrament de la base de dades Marques d’impressors. (vegeu notícia al nostre bloc).

Per fer un breu resum de la confecció de la base, direm que tots els registres s’extreuen del  Catàleg d’autoritats per poder ser presentats i explotats de forma clara, eficient i flexible. Així, cada registre es divideix en dos blocs, el primer amb informació general sobre l’impressor i la seva activitat i el segon amb informació relativa a les marques que utilitza (descripció, divisa, descriptors i imatge), mentre que la base permet dur a terme diferents tipus de cerca (nom d’impressor, ciutat, divisa, marca, ensenya, termes, i paraula clau).

Els propers mesos les millores dutes a terme en els registres dels impressors catalans i espanyols s’estendran retrospectivament als impressors estrangers. A la pàgina d’inici de Marques d’impressors, trobareu informació actualitzada sobre el funcionament i les novetats de la Base.

Publicada la versió impresa de part del projecte BITECA, corresponent a les còpies manuscrites i impreses conservades a biblioteques i arxius valencians

philobiblonLa base de dades BITECA (Bibliografia de Textos Antics Catalans, Valencians i Balears), codirigida per les professores del Departament de Romàniques de la UB Gemma Avenoza i Lourdes Soriano i pel professor Vicenç Beltran, de la Università La Sapienza de Roma, és una de les quatre branques que integren el projecte PhiloBiblon, creat per Charles B. Faulhaber a l’empara de la University of California, a Berkeley.

Philobiblon acull també les bases de dades bibliogràfiques BETA (Bibliografía Española de Textos Antiguos), BIPA (Bibliografía de la Poesía Áurea) y BITAGAP (Bibliografia de Textos Antigos Galegos e Portugueses).

L’aparició de BITECA, Bibliografia de Textos Antics Catalans, Valencians i Balears : biblioteques i arxius valencians és fruit de l’acord entre la Universitat de Barcelona i la Universitat de València. L’edició, a càrrec de Publicacions de la Universitat de València, ha estat patrocinada per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

P-1-6-26L’objectiu principal de BITECA és l’aplegament d’informació sobre els manuscrits i els impresos que contenen textos de caràcter literari en llengua catalana produïts no més enllà del 1516. Tanmateix, BITECA descriu, igualment, els textos de caire jurídic, administratiu, científic o popular, així com les traduccions que, bé han estat objecte tradicionalment d’estudis filològics, bé es considera que van servir d’inspiració als escriptors medievals per a la redacció de les seves obres.

La major part de les descripcions, que neixen amb la vocació de ser acurades i completes, s’ha efectuat amb l’exemplar a la mà, i actualment són poques les biblioteques que resten per visitar.

Més enllà de ser una simple bibliografia, BITECA estimula la creació d’un conjunt de projectes en l’àmbit de la codicologia i de la bibliologia en general, afavorint que al seu voltant treballin investigadors procedents de diversos camps de la filologia i fins i tot de la biblioteconomia.

La col·lecció de manuscrits, incunables i impresos del segle XVI del CRAI Biblioteca de Reserva és present a BITECA. Vegeu, a tall d’exemple, la descripció de la còpia manuscrita escrita a Ripoll el 1475 de la Regla de Sant Benet (Ms. 1420) i la descripció de l’edició incunable del Llibre dels àngels, de Francesc Eiximenis, impresa a Barcelona per Joan Rosembach el 1494 (Inc 486).

Marques catalanes i espanyoles amb imatge nova a la Base de dades de “Marques d’impressors”

marques impressors

El CRAI Biblioteca de Reserva ha finalitzat la renovació de les imatges de les marques d’impressors catalans i espanyols a la seva base de dades. Aquestes noves imatges que substitueixen les antigues, són en color, de més qualitat, i presenten un regle al costat dret de la marca per saber-ne el seu tamany real.

Així mateix s’ha incorporat un epígraf “RB millennium” que permet l’enllaç al registre d’exemplar del catàleg al que pertany la imatge de la marca.

Aquesta millora afecta de moment gairebé uns 260 impressors amb més de 300 imatges de marques.

Més endavant està previst portar a terme aquesta tasca d’incorporar una imatge amb més resolució, el regle al costat i l’enllaç al registre exemplar als impressors de les ciutats estrangeres.

rafael figueró

Recordeu que les marques d’impressors catalans també són consultables a través de la MDC.

El CRAI Biblioteca de Reserva ha identificat un nou llom conventual

12162322bmEl CRAI Biblioteca de Reserva ha identificat un nou llom conventual. Es tracta del llom de Nostra Senyora del Bonsuccés de Barcelona. Actualment, existeixen al catàleg 239 registres bibliogràfics amb una entrada com a antic posseïdor  per a aquest convent de servites de la nostra ciutat.

La disposició de la signatura topogràfica, formada per una lletra majúscula a la part superior i una xifra aràbiga a la inferior, en dos fragments de paper enganxat, sense cap altre element organitzatiu o decoratiu, s’apropa al llom del convent de la Santíssima Trinitat de Barcelona. Malgrat això, el llom del Bonsuccés pot ser reconegut perquè la signatura topogràfica és sempre manuscrita i per la major distància existent entre els dos elements.

La identificació dels lloms permet establir amb relativa seguretat la procedència dels volums mancats de marques de propietat explícites, com ara ex-libris o segells. Esdevé, així, una eina fonamental per a la reconstrucció dels fons bibliogràfics de les cases de religiosos de Barcelona.

Podeu veure’n una descripció i una imatge a la Base Antics Posseïdors, on trobareu nou registres corresponents a lloms d’antigues biblioteques conventuals barcelonines.

El CRAI Biblioteca de Reserva incorpora la col·lecció de gravats en làmines soltes a la Memòria Digital de Catalunya

La col·lecció de gravats en làmines soltes del CRAI Biblioteca de Reserva és consultable a través de la Memòria Digital de Catalunya. Actualment són consultables més de 1350 gravats, xifra que s’anirà ampliant progressivament.

Aquesta col·lecció, custodiada a la Biblioteca de Reserva consta de més de 8.000 làmines soltes que abracen tota la història del gravat des del segle XVI al XIX. 5.392 gravats són duplicats de la Biblioteca Nacional de Madrid que es donaren a la Biblioteca de la Universitat de Barcelona el 1887. La resta provenen dels convents desamortitzats.

Els gravats inclosos a la Memòria Digital de Catalunya són els que ja estan catalogats en el catàleg en línia de la UB. Així doncs, es presenta la imatge dels gravat amb un zoom, una fitxa descriptiva i l’enllaç permanent a la fitxa del gravat del catàleg de la UB.

La British Armorial Bindings, una base de dades d’heràldica britànica

La base de dades British Armorial Bindings recull un catàleg exhaustiu d’escuts d’armes, escuts i altres elements heràldics estampats en les cobertes exteriors dels llibres per antics posseïdors britànics.

La British Armorial Bindings procura facilitar informació bibliogràfica de cada un dels registres consultables, i està pensada per poder ser utilitzada per aquelles persones que no tenen coneixement sobre heràldica. Així, s’ha simplificat el llenguatge heràldic per descriure els elements i s’han dut a terme índexs que faciliten la consulta.

El projecte de recerca va ser iniciat per John Morrin l’any 1964 com a una obra de referència multivolum que reemplacés l’obra de Cyril Davenport English Heraldic Book-Stamps publicada el 1909. Amb l’avanç de les noves tecnologies, el projecte s’ha convertit en una base de dades consultable en línia que es continua actualitzant a mesura que apareixen noves fonts d’informació. Així mateix està previst incloure un apèndix a la base de dades amb una introducció sobre l’heràldica i a la història dels escuts d’armes a la Gran Bretanya.

La British Armorial Bindings està esponsoritzada per la Bibliographical Society of London i s’ha dut a terme amb la col·laboració de la University of Toronto.

El CRAI Biblioteca de Reserva participa en el projecte MEI

La base de dades MEI (Material Evidence in Incunabula), a l’empara del CERL (Consortium of European Research Libraries), ha estat creada per Cristina Dondi, de la Universitat d’Oxford, secretària general del CERL, amb la intenció d’oferir informació detallada relativa a la procedència de cada una de les còpies d’edicions incunables presents a les biblioteques que participen en el projecte. MEI aspira a integrar institucions d’arreu del món custòdies d’incunables per tal de dibuixar el mapa de la circulació d’aquests impresos, des de la seva producció fins a la seva ubicació definitiva.

La consulta, gratuïta, pot ser tant de caire bibliogràfic, i en aquest cas es realitza a l‘ISTC (Incunabula Short Title Catalogue), amb què enllaça, com relativa a les particularitats de l’exemplar, fent-se en aquest cas a la base de dades local.

D’altra banda, els noms personals i corporatius de procedència enllacen al CERL Thesaurus of Provenance information, mentre que els geogràfics ho fan al CERL Thesaurus of Place names.

La presència del CRAI Biblioteca de Reserva respon a la voluntat de difondre la seva rica col·lecció d’incunables, la tercera en el conjunt de les biblioteques estatals, després de la Biblioteca Nacional i de la Biblioteca Colombina. És, també, un estímul per a la actual revisió de la descripció dels incunables (integrats en la seva totalitat a l’OPAC) que lentament s’està duent a terme, consistent en l’ampliació i l’estandardització tant de la informació bibliogràfica com de la de l’exemplar. La inclusió de les còpies a MEI segueix el ritme pausat d’aquest procés de millora, per la qual cosa són pocs encara els registres recollits: vegeu-ne un exemple.

Nova identificació segons l’enquadernació a la base de dades d’Antics Posseïdors: El convent de Nostra Senyora de Gràcia

Recentment hem identificat l’enquadernació d’una bona part dels llibres que van pertànyer a la biblioteca del convent de Nostra Senyora de Gràcia, que va ser fundat el 1626, amb la intenció de traslladar-hi el noviciat que fins aleshores es trobava en el convent de Sant Josep de Barcelona.

L’enquadernació es distingeix per la disposició del topogràfic i el títol del llibre en el llom. Tal com es descriu a la base de dades d’Antics Posseïdors, en el llom es troba la signatura topogràfica manuscrita que consisteix en una lletra majúscula a la part superior, xifra aràbiga al mig i títol de l’obra a la part inferior, emmarcada cada part dins filets.

Aquest descobriment senyala una nova fita en el nostre objectiu per arribar a conèixer el fons de les diverses biblioteques conventuals que conformen la major part de la col·lecció del CRAI Biblioteca de Reserva. Fins ara, s’han catalogat 332 llibres provinents de Nostra Senyora de Gràcia. La identificació d’aquest tipus d’enquadernació com a pròpia del convent, afegeix una informació inestimable per a identificar-ne la procedència.
Bloc de Reserva

Calendari

abril 2014
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
« mar    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Entra la teva adreça de correu electrònic per subscriure’t al blog i rebre notificacions dels posts per correu electrònic.

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-41189260-1', 'ub.edu'); ga('send', 'pageview');

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 225 other followers

%d bloggers like this: