Sobre el Blog

El Blog de Fons Antic és un espai de comunicació i difusió del fons del CRAI Biblioteca de Fons Antic, les seves activitats i els serveis que ofereix. Les notícies són molt variades. N’hi ha que tenen una presència periòdica, com les noves adquisicions de bibliografia de referència i les noves incorporacions al catàleg de llibre antic  i a les bases de dades Marques d’impressors i Antics posseïdors. D’altres es publiquen en funció de la dinàmica de la biblioteca: exposicions pròpies i la seva versió virtual, troballes d’edicions i exemplars rellevants, participació de personal extern (des d’Erasmus+, fins a estudiants que fan el seu TFG o TFM o becaris) per exposar la seva experiència en la biblioteca i/o amb el seu fons, etc.

El Blog de Fons Antic i el perfil d’Instagram están dedicats exclusivament al CRAI Biblioteca de Fons Antic. El Facebook, en canvi, difon també notícies relacionades, en general, amb el món del llibre antic, mentre que el seu canal de YouTube, inclou tant vídeos propis com externs.

Us animem a participar-hi comentant les notícies, o bé adreçant les vostres propostes per nous continguts a: bib.reserva@ub.edu