Peces de Fons Antic en exposicions externes

Exposicions en curs

Exposicions passadesExposicions en curs

Nebrija (c.1444-1522), el orgullo de ser gramático

Lloc: Biblioteca Nacional de España

Dates: 25 de novembre de 2022 fins el 9 d’abril de 2023

Peces del CRAI Biblioteca de Fons Antic:

 • Nebrija, Antonio de. [Introductiones latinae.] Prostat ac venit Barcinone : in viâ Bibliothecariâ apud Antonium Lacavalleria, anno 1684.
  07 C-195/3/4

—————————————————————————————————————————–

Exposicions passades

Obra Invitada: Nebrija – 500 años de la muerte de Elio Antonio de Nebrija

Lloc: Universidad de Jaén

Dates: 9 de març fins el 30 de juny de 2022

Peces del CRAI Biblioteca de Fons Antic:

 • La tradició que ens travessa

  Lloc: Arts Santa Mònica

  Dates: 2 de febrer fins el 5 de maig de 2022

  Peces del CRAI Biblioteca de Fons Antic:

  Alimentar Barcelona. Ciutat, proveïment i salut

  Lloc: MUHBA
  Dates: 16 d’octubre de 2021 fins el 15 d’octubre de 2022

  Peces del CRAI Biblioteca de Fons Antic:

  «Mart. El mirall vermell»

  Lloc: CCCB

  Dates: 25 de febrer fins a l’11 de juliol de 2021

  Peces del CRAI Biblioteca de Reserva:

  • 07 Ms 358 Ciceró, Marc Tul·li. M.T. Ciceronis De officiis liber primus. De paradoxis liber. De Somno Scipionis alias De republica liber sextus. [Entre 1450 i 1470].
  • 07 Inc 697 Schedel, Hartmann.Liber chronicarum. Norimbergae [Nuremberg] : Antonius Koberger, 1493.
  • 07 B-6/1/1 Apià, Pere. Astronomicum Caesareum. Ingolstadii [Ingolstadt]: in aedibis nostris [Petrus Apianus], 1540.
  • 07 CM-708 Ptolemeu, Claudi. Almagestum Cl. Ptolomei … Venetiis [Venècia] : Peter Liechtenstein, 10 gener 1515.
  • 07 M-11473 Copernicus, Nicolaus. Nicolai Copernici … Astronomia instaurata, libri sex comprehensa, qui de revolutionibus orbium coelestium inscribuntur. Amstelrodami [Àmsterdam] : Willem Janszoon Blaeu, 1617.
  • 07 CM-4206-2 Kepler, Johannes. Prodomus dissertationum cosmographicarum, continens mysterium cosmographicum de admirabili proportione orbium coelestium. Francofurti [Frankfurt] : Erasmus Kempfer, 1621-1622.
  • 07 B-11/3/6 Galilei, Galileo. Dialogo di Galileo Galilei … doue ne i congressi di quattro giornate si discorre sopra i due massimi sistemi del mondo, tolemaico, e copernicano… In Fiorenza [Florència]: Giovanni Battista Landini, 1632.
  • 07 M-12011 Huygens, Christiaan. Christiani Hugenii [Kosmotheoros] sive De terris coelestibus Hagae Comitum [La Haia] : Adriaen Moetjens …, 1699.
  • 07 XVIII-421 Huygens, Christiaan. Christiani Hugenii… Opuscula postuma: quae continent Dioptricam; commentarios De vitris figurandis… Lugduni Batavorum [Leiden]: Cornelis Boutesteyn, 1703.
  • 07 RR-495 Histoire de l’Académie royale des sciences : avec les mémoires de mathématique & de physique, pour la meme année, tirés des registres de cette Académie. Vol. 1720. Paris: Jean Boudot, 1702-1797.
  • 07 XVIII-5379 Swift, Jonathan. Viages del capitan Lemuel Gulliver á diversos paises traducidos de la edicion francesa por Don Ramon Máximo Spart.  Madrid : imprenta de B. Cano, 1793-1800. Volum 2.

  Barcelona capital mediterrània

  Lloc: Saló del Tinell

  Dates: 29 de març fins al 29 de setembre 2019

  Peces del CRAI Biblioteca de Reserva:

  Inc 724-1 Catalunya. Corts (1481 : Barcelona). Constitucions de Catalunya. [Barcelona : Pere Posa, post. a 8 octubre 1481].

  Els plaers de mirar. Tresors bibliogràfics de la Universitat de Barcelona

  Lloc: Museu d’Història de Catalunya. Barcelona.
  Dates: 16 novembre 2017 fins 26 febrer del 2018.

  Peces del CRAI Biblioteca de Reserva en 7 àmbits temàtics:

  El cel i la terra

  07 B-6/1/1 Pere Apià. Astronomicum Caesareum. Ingolstadii: in aedibus nostris, Petrus Apianus, 1540 mense maio.

  07 CF-1 Leonhart Fuchs. De historia stirpium commentarii insignes, maximis impensis et vigiliis elaborati… Basileae: in officina Isingriniana, 1542.

  07 Inc 21 Gart der Gesundheit. Editor: Johannes von Cuba. Augsburg: Johann Schönsperger, 7 març 1487.

  07 B-16/1/2 Athanasius Kircher. Athanasii Kircheri… Mundus subterraneus, in XII libros digestus. Amstelodami [Amsterdam]: apud Joannem Janssonium & Elizeum Weyerstraten, 1665.

  07 A-7 Joan Blaeu. Parte del atlas mayor, o geographia blaviana, que contiene las cartas y descripciones de Españas. En Amsterdam: y la officina de Juan Blaeu, 1672.

  El poder de la paraula

  07 Ms 59 Ramon Llull. Els cent noms de Déu. Catalunya, finals segle XV.

  07 Inc 715 Publi Virgili Maró. Opera. Venetiis [Venècia]: Vindelinus de Spira, 1470.

  07 Inc 486 Francesc Eiximenis. Libre dels angels. En la elegant ciutat de Barçelona: per lo reuerent maestre Johan Rosenbach de Haydelberch alamany, a 21 de juny any de nostre senyor 1494.

  07 XVII-L-2374 Miguel de Cervantes Saavedra. Vida y hechos del ingenioso cavallero Don Quixote de la Mancha. Nueva edicion, coregida y ilustrada con differentes estampas muy donosas y apropiadas à la materia. Volum 2. En Bruselas [en realitat Lió]: a costa de Pedro de la Calle [en realitat Horace Boissat], 1671.

  El progrés i la tècnica

  07 B-75/1/3 Gerard Thibault. Academie de l’espée. A Leyde [Leiden]: imprimé en la typographie des Elzeviers, au moys d’Aoust, l’an 1630.

  07 B-4/2/13 Teodor Priscià. Octauii Horatiani Rerum medicarum lib. quatuor; Albucasis chirurgicorum omnium primarij, lib. tres. Argent. [Estrasburg]: apud Ioannem Schottum, 1532.

  07 CM-4141 Domenico Fontana. Della trasportatione dell’obelisco vaticano et delle fabriche di nostro signore Papa Sisto V. In Roma: appresso Domenico Basa, 1590.

  07 Ms 95 Josep Bolló. Misce·lània científica il·lustrada. Catalunya, segle XVIII.

  07 B-48/2/9 Ibn Butlan. Tacuini sanitatis Elluchasem Elismithar…, De sex rebus non naturalibus, earum naturis, operationibus, & rectificationibus, publico omnium usui, conseruandae sanitatis, recens exarati. Albengnefit De uirtutibus medicinarum & ciborum. Iac. Alkindus De rerum gradibus. Argentorati [Estrasburg]: apud Ioannem Schottum …, 1531.

  El relat de la memòria

  07 CM-92 Pere Apià. Inscriptiones sacrosanctae vetustatis non illae quidem Romanae, sed totius fere orbis. Ingolstadii: in aedibus P. Apiani, 1534.

  07 C-205/2/12 Annibale Carracci i Simon Guillain. Le Arti di Bologna disegnate da Annibale Caracci ed intagliate da Simone Guilini coll’assistenza di Alessandro Algardi aggiuntavi la vita del suddetto Annibale Caracci… In Roma: appresso Gregorio Roisecco mercante de’ libri in Piazza Navona, 1740.

  07 Ms 1 Jaume I, rei de Catalunya-Aragó. Libre dels feyts. Poblet, any 1343.

  07 Ms 122 Gai Sal·lusti Crisp. Caii Crispi Salustii Opera. Entre 1460 i 1470.

  07 Ms 68 Miscel·lània catalana. Anselm Turmeda. Llibre dels bons amonestaments (fragment). Manuel Dies de Calatayud. Llibre dels cavalls; Llibre de les mules. Tractat de tot lo cos de la lluna. Estatuts de l’orde de la Gerra. Tractats de falconeria. Flors del Tresor de beutat. Llibre de totes maneres de confits. Llibre de Sent Soví. Catalunya, segle XV.

  Espiritualitat i pensament

  07 Inc 582 Breviarium secundum Illerdensis ecclesiae consuetudinem. Illerdae [Lleida]: Henricus Botel, 16 agost, 1479.

  07 Ms 762 Bíblia. Catalunya, entre 1430 i 1470.

  07 Ms 1859 Liber horarum. Flandes, entre 1501 i 1525.

  07 Ms 282 Luca Mannelli. Taula per alphabet sobre tots los libres de Seneca e la exposicio d’ells. Catalunya, entre 1400 i 1450.

  07 Ms 760 Oracional. Catalunya, entre 1420 i 1440.

  07 XVII-5865 René Descartes. Discours de la methode pour bien conduire sa raison & chercher la verité dans les sciences. A Paris: chez Charles Angot …, 1668.

  07 Inc 4 Luci Anneu Sèneca i altres. Opera philosophica; Epistolae … Sub domino Blasio Romero … est impressum hoc opus in ciuitate Neapolis [Nàpols]: Mathias Moravus, 1075.

  Llei i ordre

  07 Ms 590 Ramon, de Penyafort. Summa de poenitentia et de matrimonio cum glossis Guillelmi Redonensi. Bolonya?, segle XIV.

  07 Ms 65 Libre appellat consueta. Barcelona, any 1390?

  07 Ms 1420 Benet de Núrsia. Regla de Sant Benet. Translació al català per lo monge Arnaldo de Alfarrás. Ripoll, any 1457.

  07 Inc 714 Gregori IX. Compilatio decretalium Gregorij ix. Impressa Venetijs [Venècia]: inpensa atque industria singulari Nicolai Jenson …, 1475 die i Martij.

  07 Ms 2004 Climent XII. Bula confirmando la erección y privilegios concedidos por el Rey Felipe V a la Universidad de Cervera, dada en el año 1730. Roma, 1730.

  07 XVI-579 Antiquiores Barchinonensium leges quas vulgus Vsaticos appellat … Impressum Barchinonae [Barcelona]: per Karolum Amorosum … : impensis … mercatorum Raphaelis Dauder & Iacobi Laceras vibliopolarum [sic] …, 1544 VII mensis Aprilis.

  Mons llunyans

  07 Inc 175 Bernhard von Breydenbach. Peregrinatio in Terram Sanctam. Spirae [Espira]: per Petrum Drach … impressum, 1490 die xxix Julij.

  07 XVI-3744 Maimònides. Mixné Torà. Venècia: Marco Antonio Giustiniani, 1551.

  07 C-204/2/17 Olfert Dapper. Description de l’Afrique, contenant les noms, la situation & les confins de toutes ses parties, leurs rivieres, leurs villes & leurs habitations, leurs plantes & leurs animaux, les moeurs, les coûtumes, la langue, les richesses, la religion & le gouvernement de ses peuples. A Amsterdam: chez Wolfgang, Waesberge, Boom & van Someren, 1686.

  07 XVIII-7424 Johann Nicolai. Johannis Nicolai… libri IV De sepulchris hebraeorum. Lugduni Batavorum [Leiden]: apud Henricum Teering …, 1706.

  07 C-213/2/18 Antonio Agostino Giorgi. Alphabetum Tibetanum missionum apostolicarum commodo editum. In Roma: typis Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, 1762.

  Un manuscrit, un incunable i un imprès

  07 Ms 559 Opuscles religiosos. Any 1438.

  07 Inc 443 Jacopo Filippo, da Bergamo. De plurimis claris selectisque mulieribus. Ferrarie [Ferrara] impressum: opera et impensa … Laurentij de Rubeis,  tertio kalendas maias 1497 [29 abril 1497].

  07 CM-3530 Georg Agricola. Georgii Agricolae De re metallica libri XII. Basileae: apud Hieron. Frobenium et Nicolaum Episcopium, 1556 mense martio.

  Imatges per creure. Catòlics i protestants a Europa i Barcelona, segles XVI-XVIII

  Lloc: Saló del Tinell. Barcelona.
  Dates: 21 juny 2017 fins 14 gener del 2018.

  Peces del CRAI Biblioteca de Reserva:

  07 CM-1591 Erasmus, Desiderius, m. 1536. Enchiridion militis christiani, salvberrimis praeceptis refertu[m]. Argentorati [Estrasburg] : excvdebat Ioannes Knoblochvs, 1525 mense Decembri. 100 f.; 8º (16 cm)

  07 B-59/6/21 Relacion de la solemnidad con qve se han celebrado en la civdad de Barcelona las fiestas a la beatificacion de la Madre S. Teresa de Iesvs … / por … Ioseph Dalmav … ; van añadidas todas las fiestas de las otras ciudades de Cathaluña ; con muchos sermones de varones muy doctos que en todas partes predicaron. En Barcelona : por Sebastian Matevad …, 1615. [8], 139, [1], 128, 46 f.; 4º (20 cm)

  07 B-70/5/11 Prades, Jaume, S. XVI. Historia de la adoracion y vso de las santas imagenes, y de la imagen de la fuente de la salud. En Valencia : en la impresion de Felipe Mey, 1596. [12], 500, [24] p.; 4º (20 cm)

  07 XVII-L-1852 Molanus, Johannes, 1533-1585. D. Ioannis Molani … De historia SS. imaginvm et pictvrarvm pro vero earvm vsv contra abvsvs libri IIII. Antverpiae : apud Gasparem Bellervm …, 1617 (Dvaci :  ex typographia Petri AvroI …). [12], 456 p.; 12º

  07 B-39/1/1-2 Bíblia. Políglota. 1571-1573. Sacrorum bibliorum quadrilingium Philippi Catholici Hispan. regis studio ac liberalitate editorum tomi quinque. Antuerpiae [Anvers] : ex prototypographia regia : Cristoph. Plantinus, 1569-1573. V. 1 i 2. 2º (24 cm)

  07 B-27/2/5-1 Giovio, Paolo, 1483-1552. Pauli Iouii … Elogia virorum bellica virtute illustrium septem libris iam olim ab authore comprehensa et nunc ex eiusdem Musaeo ad viuum expressis imaginibus exornata. Basil. : Petri Pernae typography opera ac studio, 1596. [8], 258, [10] p. : il.; 2º

  07 CM-3256-2 Savonarola, Girolamo, 1452-1498. Prediche nvovamente venvte in lvce, del Reuerendo Padre Fra Girolamo Sauonarola … sopra il Salmo Qvam bonvs Israel Deus, predicate in Firenze, in santa Maria del Fiore in uno Adue[n]to, nel M.CCCCXCIII dal medemo poi in latina li[n]gua raccolte… In Vinegia : per Agostino de Zanni, nel mese di giugno del M.D.XXVIII. [10], CLXXIX, [1] f.; 4º (25 cm)

  07 Inc 526 Iacopo, da Varazze, ca. 1226-1298. Legenda aurea sanctorum. Norimbergae : Georgius Stuchs, 1 octubre, 1488.  [1], 273, [2] f.; 4º (23 cm)

  07 XVII-7256 Critici sacri sive Annotata doctissimorum virorum in Vetus ac Novum Testamentum : quibus accedunt Tractatus varii theologico-philologici. Amstelodami : excudunt Henricus & Vidua Theodori Boom, Joannes & Aegidius Janssonii à Waesberge, Gerhardus Borstius, Abrahamus à Someren, Joannes Wolters ; Et Ultrajecti [Utrecht] : Guiljelmus vande Water, 1698. V. 1. [124] p., 1132 cols., [2] p., 922 cols., [3] p.; 2º

  07 Ms 1392 Anglès, Pere Màrtir, 1681?-1754. Index omnium quae continentur in secreto Bibliothecae conventus Sanctae Catharinae, v. et m. Barcinonensis O. P. [Manuscrito]. 1744. [5], 75, [8] f. ; 302 x 205 mm

  07 C-240/1/5 Münster, Sebastian. Cosmographiae universalis lib. VI. [Basileae : apvd Henricvm Petri, 1554]. [24], 84, [2], 85-474, [4], 475-610, [3], 611-612, [1], 613-1162- p.: il.; 2o (32 cm).

  Carles de Borbó: de Barcelona a Nàpols

  Lloc: Palau del Lloctinent. Barcelona.
  Dates: 26 de juny fins 17 d’octubre 2017

  Peces del CRAI Biblioteca de Reserva:

  07 XVIII-9468. Pedrusi, Paolo. I Cesari in oro [in argento, in medaglioni, in metallo grande, in metallo mezzano e piccolo] : raccolti nel Farnese Museo, e pubblicati colle loro congrue interpretazioni … In Parma : nella stamperia di S.A.S., 1694-1727. Volum 9.

  07 170/1/6  Carracci, Annibale, 1560-1609. Aedium Farnesiarum tabulae. Romae : sumptibus Venantii Monaldini …, 1753.

  07 CM-4186 Vanvitelli, Luigi, 1700-1773. Dichiarazione dei disegni del reale palazzo di Caserta alle Sacre Reali Maestà di Carlo Re delle Due Sicilie … e di Maria Amalia di Sassonia … In Napoli : nella Regia stamperia, 1756.

  07 172/1/5 Accademia ercolanese di archeologia. [Antichità di Ercolano esposte con qualche spiegazione]. Napoli : nella Regia Stamperia, 1755-1792. Volum 2.

  07 B-Es-XVIII-Palomino, Juan Bernabé.2361 Palomino, Juan Bernabé, 1692-1777. Elisabeth Farnesia Hispaniarum Regina … [Madrid : s.n., entre 1750 i 1777]. 1 làmina ; 400×305 mm

  07 B-Es-XVIII-Huquier, Jacques Gabriel.3796 Huquier, Jacques Gabriel, 1725-ca. 1792. Don Carlos III de Borbon rey de Napoles y de las dos Sicilias en 15 de Mayo de 1734, proclamado rey de España y emperador del Nuevo Mundo en 10 de Agosto de 1759. Se vende en Paris : casa de D.G. Huquier …, [entre 1775 i 1800]. 1 làmina ; 275×185 mm

  07 B-Es-XVIII-Huquier, Jacques Gabriel.3797 Huquier, Jacques Gabriel, 1725-ca. 1792. Maria Amalia de Saxonia primogenita del elector de este nombre y rey de Polonia, proclamada Reyna de España y de las Yndias en 10 de Agosto 1759. Se vende en Paris : casa de D.G. Huquier …, [entre 1775 i 1800]. 1 làmina ; 270×178 mm

   CDAN Centro de Arte y Naturaleza. Obra invitada

  Lloc: CDAN. Avenida Doctor Arterio s/n. Huesca
  Dates: 15 desembre 2016 fins 26 febrer 2017

  Peça del CRAI Biblioteca de Reserva exposada:

  07 CM-3847. Abraham Ortelius. Theatrum orbis terrarum. Antuerpiae : apud Aegid. Coppenium Diesth, 1570

   

  La màquina de pensar. Ramon Llull i l’«ars combinatoria»

  Lloc: CCCB
  Dates: 14 juliol fins 11 desembre 2016

  Peces del CRAI Biblioteca de Reserva exposades:

  07 LLULL-81 Ramon Llull. Raymundi Lullii Opera … Argentorati : sumptibus haeredem Lazari Zetzneri, 1609.

  07 LLULL-50.Ramon Llull. Seleccions. Imp[re]ssu[m] Valen[tiae] : p[er] Ioa[n]ne[m] Iofredu[m], 1510 p[ri]die K[alendas] maias.

  07 Ms 59. Ramon Llull. Els cent noms de Déu [Manuscrit]. [Entre 1490 i 1500].

  07 LLULL-66. Ramon Llull. Raymundi Lullii Opera. Argentorati : sumptibus haeredum Lazari Zetzneri, 1651.

  Ramon Llull i l’encontre entre cultures

  Lloc: Museu de Lleida
  Dates:  7 de setembre fins 30 d’octubre de 2016

  Peça del CRAI Biblioteca de Reserva exposada:

  07 Ms 280 Ramon Llull. Llibre de contemplació [Manuscrit]. [Entre 1351? i 1450].

  T’estimo? Una història de l’amor i el patrimoni

  Lloc: Museu d’Història de Catalunya
  Dates: 17 setembre 2015 fins 22 maig 2016

  Peces del CRAI Biblioteca de Reserva exposades:

  XVII-6/III/1 Sánchez, Tomás, 1550-1610. R. Patris Thomaae Sanchez … De sancto matrimonii sacramento disputationum. Venetiis : apud Benedictum Milochum, 1672.

  XVIII-8/III/1 Delvaux, André, 1569-1636. Andreae Vallensis, vulgo Del Vaulx … Paratitla juris canonici ... Coloniae Allobrogum [Ginebra] : sumptibus Fratrum de Tournes, 1774.

  Tresors del coneixement: ‘Arbor scientiae’

  Lloc: Museu d’Història de Catalunya
  Dates: 17 març fins 22 maig 2016

  Peces del CRAI Biblioteca de Reserva exposades:

  07 LLULL-21 Llull, Ramon. Arborx scientiae. Lugdun. : opera Gilberti de Villiers, impensis vero magistri Guilhelmi Huyon & Constantini Fradin …, 1515 4 Nonas Maij.

  07 CM-4167 Braun, Georg. Civitates Orbis Terrarum. Coloniae Agrippinae [Colònia] : apud Godefridum Kempensem, sumptibus auctorum, 1588.

  07 B-6/1/1 Apià, Pere. Astronomicum Caesareum. Ingolstadii : in aedibvs nostris [Petrus Apianus], 1540 mense maio.

  07 CM-3380 Palladio, Andrea. I qvattro libri dell’architettvra. In Venetia : appresso Domenico de Franceschi, 1570.

  Viatjar a l’Edat Mitjana

  Lloc: Museu Episcopal de Vic
  Dates: 24 octubre 2015 fins 14 de febrer de 2016

  Peces del CRAI Biblioteca de Reserva exposades:

  07 Ms 4 Tractat de mercaderia. Libre de conexenses de spicies e de drogues e de avissaments de pessos canes e massures de diverses terres ha viij de setembre del any M.CCCC.L.V. [Manuscrit]. [1385]

  07 Inc 175 Breydenbach, Bernhard von. Peregrinatio in terram sanctam. [Spirae] : per Petrum Drach … impressum, 1490 die xxix Julij.

  Escriptures. Símbols, paraules, poders

  Lloc: Museu de Cultures del Món. Localitzat al número 12 del carrer Montcada de Barcelona.
  Dates: 12 de juny de 2015 fins 31 de gener de 2016

  Peces del CRAI Biblioteca de Reserva exposades:

  07 Ms 1797 [Miscel·lània àrab] [Manuscrit] [Post. a 1701] (exposat fins setembre 2015)

  07 Ms 1785 [Inhidām al-diyāna al-ʕibrāniyya] [Manuscrit] [Post. a 1820]. (exposat des d’octubre 2015)

  Històries metàl·liques. Art i poder a la medalla europea

  Lloc: Museu Nacional d’Art de Catalunya
  Dates: 17 octubre 2014 fins 30 gener 2016

  Peça del CRAI Biblioteca de Reserva exposada:

  07 XVIII-9586 Académie Royale des Médailles & des Inscriptions. Medailles sur les principaux evenements du regne de Louis le Grand. A Paris : de l’Imprimerie Royale, 1702.

  Teresa de Jesús, maestra de oración

  Lloc: Ávila, Convento de Nuestra Señora de Gracia, Capilla de Mosén Rubí e iglesia de San Juan Bautista; Alba de Tormes, Basílica de Santa Teresa.
  Dates: 23 de març fins novembre 2015

  Peces del CRAI Biblioteca de Reserva exposades:

  07 B-58/2/12 Iacopo, da Varazze, ca. 1226-1298. Flos santorum : nouame[n]t fet e corregit
  : e afegit moltes altres vides de sancts e sanctes. Ab la passio de nostre
  mestre redemptor Jesus. Barcelona : per Carles Amoros …, 1524 26 febrer

  07 C-193/6/18 Juan de Jesús María, 1564-1615. Compendium vitae B.V. Teresiae a Iesu
  fundatricis fratrum discalceator. et monalium Bmae. Virg. M. de Monte Carmelo
  / per R.P. Fr. Ioannem á Iesu Maria carmelitam discalceatum Calaguritanum
  … Rom[ae] : apud Stephanu[m] Paulinum, 1609 (Romae : apud Stephanum
  Paulinum, 1609)

  07 Inc 534 Nebrija, Antonio de, 1444-1522. A la mui alta [et] assi esclarecida princesa
  doña Isabel … Comiença la gramatica que nueva mente hizo el maestro
  Antonio de Lebrixa sobre la lengua castellana. Empresso en … Salamanca :
  [Impressor de la Gramática de Nebrija], 1492 a xviij de agosto

  Cristalls a la Llum dels raigs X

  Lloc: Biblioteca de Fïsica i Química.
  Dates: 19 de novembre fins febrer 2015

  Peça del CRAI Biblioteca de Reserva exposada:

  07 M-R-77 Linné, Carl von, 1707-1778. Caroli Linnae … Systema naturae : sistens regna tria naturae in classes et ordines, genera et species redacta : tabulisque aeneis illustrata : accedunt vocabula Gallica. Lugduni Batavorum [Leiden] : apud Theodorum Haak, 1756.

  Maniobra de Perejaume

  Lloc: Museu Nacional d’Art de Catalunya
  Dates: 9 octubre 2014 fins 25 gener 2015

  Peça del CRAI Biblioteca de Reserva exposada:

  07 XVII-5814 Juan Caramuel. Architectura civil recta y oblicua. En Vegeven [Vigevano] : en la Emprenta Obispal por Camillo Corrado, 167.

  Mediterráneo. Del mito a la razón

  Lloc: CaixaForum Madrid
  Dates: 25 de juliol 2014 fins 5 de gener 2015

  Peces del CRAI Biblioteca de Reserva exposades:

  07 Inc 515 Ovidi Nasó, Publi. Taula dels quinze libres d[e] transformacions del poeta Ouidi :  partida per libres e capitols com se segueix. Barcelona : Pere Miquel, 24 abril, 1494.

  07 Inc 330 Ovidi Nasó, Publi. Metamorphoses / cum commentario Raphaelis Regii. Venetiis : [Bartholomaeus de Zanis] : impens. Octaviani Scoti, 27 febrer, 1492-1493.

  07 CM-4145Junius, Hadrianus. Hadriani Ivnii … Emblemata … ; eivsdem Aenigmatvm libellvs … Antverpiae : ex officina Christophori Plantini, 1565.

  07 Ms 752 Aristòtil. Politicorum Aristotelis libri octo et Aeconomicarum libri duo, Leonardo Aretino interprete[Manuscrit]. [Entre 1450 i 1470].

  07 Inc 644 Aristòtil. Politica / Leonardo Aretino interprete. [Barcinone : Nicolaus Spindeler, ca 1481]

  07 Inc 650 Plató. Opera / Marsilio Ficino interprete. Florentiae : Laurentius [Francisci de Alopa] Venetus, [1484, ca. maig-1485, abril].

  Pius Font i Quer (1888-1964): un nou paradigma de la botànica catalana

  Lloc: Vestíbul de l’edifici històric de la Universitat de Barcelona
  Dates: 15 d’octubre fins 5 de novembre de 2014

  Peça del CRAI Biblioteca de Reserva exposada:

  07 GW-6 Dioscòrides Pedani. Pedacio Dioscorides Anazarbeo Acerca de la materia medicinal y de los venenos mortiferos / traduzido de llengua griega en la vulgar castellana & illustrado con claras y substanciales annotationes y con las figures de innumeras plantas exquisitas y raras por el doctor Angres de Laguna …. En Salamanca : por Mathias Gast, 1570.

  300 Onzes de setembre 1714-2014

  Lloc: Museu d’Història de Catalunya
  Dates: 14 de març fins 28 de setembre 2014

  Peces del CRAI Biblioteca de Reserva exposades:

  07 Ms 386 Libre d’òbits de religiosos, o dietari dels caputxins / del frare Manel Soler.

  07 C-240/6/14-7 Diario del sitio de Barcelona. Girona, [1714].

  07 C-239/4/22-4 Despertador de Cathalunya : per desterro de la ignorancia, antidoto contra la malicia, foment a la paciencia y remey a la pusillanimitat : en publich manifest de las lleys y privilegis de Cathalunya … Barcelona, 1713.

  07 B-57/5/2-1 Lealtad cathalana purificada de invidiosas calumnias entre llamas de sufrimientos, en el crisol de la constancia : esmaltada con lo heroyco de la resolucion de defenderse Cathaluña por el Rey y por la Patria. Villafranca, 1714

  El món del 1714

  Lloc: Museu d’Història de Barcelona. Plaça del Rei, s/n (Saló del Tinell)
  Dates: 19 de desembre 2013 fins 28 de setembre de 2014

  Peces del CRAI Biblioteca de Reserva exposades:

  07 Miscel·lània científica. Manuscrit s. XVIII.

  07 M-11330 Isaac Newton. Philosophiae naturalis principia mathematica. Cantabrigiae : [s.n.], 1713.

  Mediterrani. Del mite a la raó

  Lloc: Caixa Fòrum Barcelona
  Dates: 28 de febrer fins 15 de juny 2014

  Peces del CRAI Biblioteca de Reserva exposades:

  07 Inc 515 Ovidi Nasó, Publi. Taula dels quinze libres d[e] transformacions del poeta Ouidi :  partida per libres e capitols com se segueix. Barcelona : Pere Miquel, 24 abril, 1494.

  07 Inc 330  Ovidi Nasó, Publi. Metamorphoses / cum commentario Raphaelis Regii. Venetiis : [Bartholomaeus de Zanis] : impens. Octaviani Scoti, 27 febrer, 1492-1493.

  07 CM-4145 Junius, Hadrianus. Hadriani Ivnii … Emblemata … ; eivsdem Aenigmatvm libellvs … Antverpiae : ex officina Christophori Plantini, 1565.

  07 Ms 752 Aristòtil. Politicorum Aristotelis libri octo et Aeconomicarum libri duo, Leonardo Aretino interprete[Manuscrit]. [Entre 1450 i 1470].

  07 Inc 644Aristòtil. Politica / Leonardo Aretino interprete. [Barcinone : Nicolaus Spindeler, ca 1481]

  07 Inc 650 Plató. Opera / Marsilio Ficino interprete. Florentiae : Laurentius [Francisci de Alopa] Venetus, [1484, ca. maig-1485, abril].

  Imatges Vives

  Lloc: Museu de la Universitat d’Alacant
  Dates: 24 de gener fins 5 d’abril 2014

  Peça del CRAI Biblioteca de Reserva exposada:

  07 Pere Apià. Astronomicum Caesareum. Ingolstadii : in aedibvs nostris [Petrus Apianus], 1540 mense maio.

  La lengua y la palabra: trescientos años de la Real Academia Española

  Lloc: Biblioteca Nacional de España
  Dates: 27 setembre 2013 fins 26 gener 2014

  Peça del CRAI Biblioteca de Reserva exposada:

  07 B-65/4/13-13 Oracion con que la Real Academia Española dio al rey … Felipe V … las gracias de la destinación de caudales que hizo por la impresion del diccionario de la lengua española. En Madrid : en la imprenta Real, por Joseph Rodriguez de Escobar …, 1724.

  Les enciclopèdies del segle XVIII i l’esprit de la Il·lustració

  Lloc: Centre Cultural la Nau de la Universitat de València
  Dates: Del 13 de novembre i el 12 de gener de 2014

  Peça del CRAI Biblioteca de Reserva exposada:

  07 B-77/4/1 – 07 B-77/6/1 Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. A Gèneve : chez Pellet, 1777-1779. V. 1 i V. 37 (1r de planxes).

  Lacas Namban : huellas de Japón en España

  Lloc: Museo Nacional de Artes Decorativas (Madrid)
  Dates: 12 de juny fins 29 de setembre 2013

  Peça del CRAI Biblioteca de Reserva exposada:

  07 C-249/6/16Amati, Scipione. Historia del regno de Voxu del Giapone … In Roma : appresso Giacommo Mascardi, 1615.

  Les mille et une nuits

  Lloc: Institut du Monde Arabe
  Dates: 27 novembre 2012 fins 28 abril 2013

  Peça del CRAI Biblioteca de Reserva exposada:

  07 Ms 1796 Les mil i una nits en àrab. Manuscrit del segle XVII.

  Indianes. Els orígens de la Barcelona industrial (1736-1847)

  Lloc: Saló del Tinell
  Dates: 18 de maig fins 28 febrer 2013

  Peces del CRAI Biblioteca de Reserva exposades:

  07 XVIII-3219 Villani, Antonio. El loco vanaglorioso. Barcelona : por Francisco Generas …, [1764?] (fins 18 desembre 2012).

  07 XVIII-3225 Petrosellini. Las aldeanas espiritosas… Barcelona : por Francisco Generas …, [1764?] (a partir 19 desembre 2012).

  Góngora, la estrella inextinguible

  Lloc: Centro de Arte Pepe Espaliú y Sala Cimcorsa, Córdoba
  Dates: 12 de setembre fins 11 de novembre 2012

  Peça del CRAI Biblioteca de Reserva exposada:

  07 Ms 147 Cuaderno de varias poesías de don Luis de Góngora.

  Góngora, la estrella inextingible

  Lloc: Biblioteca Nacional de España
  Dates: 30 maig fins 19 agost de 2012

  Peça del CRAI Biblioteca de Reserva exposada:

  07 Ms 147 Cuaderno de varias poesías de don Luis de Góngora.

  L’utillatge químic en llibres i catàlegs

  Lloc: Biblioteca de Física i Química de la UB
  Dates: 5 d’octubre fins final d’abril de 2011

  Peça del CRAI Biblioteca de Reserva exposada:

  07 B-52/7/30 Lefevre, Nicolas. Traicté de la chymie. Paris : [s.n.] ; et se vendent à Leyde : chez Arnovd Dovde …, 1669.

  Pere Mata, metge, polític i escriptor

  Lloc: Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
  Dates: 8 novembre 2011 fins 26 gener 2012

  Peces del CRAI Biblioteca de Reserva exposades:

  07 XIX-441 Orfila i Rotger, Mateo. Traité des poisons tirés des règnes minéral, végétal et animal, ou toxicologie générales. Paris, 1814-1815.

  07 M-7434 Orfila i Rotger, Mateo. Elementos de química médica con aplicación a la farmacia y a las artes. Madrid, 1818.

  Concòrdia i patrimoni : els tresors de la farmàcia catalana

  Lloc: Vestíbul de l’edifici històric de la Universitat de Barcelona
  Dates: 13 d’octubre fins 16 de desembre de 2011

  Peces del CRAI Biblioteca de Reserva exposades:

  07 XVI-3105 Concordia pharmacopolarum Barcinonensium de componendis medicamentis compositis quorum in pharmacopoliis usus est : nuper accurate recognita diligenter expurgata et antiquae integritati fideliter restituta. Barcinone : typis Huberti Gotard : expensis Collegii Parmacopolarum, 1587.

   07 Inc 944-3 Augustis, Quiricus de. Lumen apothecariorum. [Lugduni [Lió] : Mathias Huss, ca. 1498].

  07 B-57/4/22 Carbonell i Bravo, Francesc. Pharmaciae elementa chemiae recentioris fundamentis innixa. Barcinone : ex officina Ioannis Francisci Piferrer …, 1796.

  07 B-32/2/7 Pharmacopoea Hispana. Matriti : ex Typographia Ibarriana, 1794.

  Passio

  Lloc: Medina del Campo. Iglesia de Santiago el Real – Medina de Rioseco. Iglesia de Santiago de los Caballeros
  Dates: 3 maig fins 11 desembre 2011

  Peça del CRAI Biblioteca de Reserva exposada:

  07 XVI-331 Borja, Francisco de. Primera parte de las obras muy devotas y provechosas para qualquier fiel christiano. En Medina del Campo : en casa de Guillermo de Millis, 1552.

  Viatge a l’Orient bíblic

  Lloc: Capella de Santa Àgata del Palau Reial de Barcelona
  Dates: 14 abril fins 26 juny 2011

  Peça del CRAI Biblioteca de Reserva exposada:

  07 Ms 1179 Llibre de la coronació. (Segles XVI-XVII).

  Por laberintos

  Lloc: Bancaja de València
  Dates: 4 de febrer fins 29 de maig 2011

  Peces del CRAI Biblioteca de Reserva exposades:

  07 XVII-1542 Boeci. Boecio de consolación. Valladolid : Juan de Bostillo, 1604.

  07 XVII-L-2214 Hermann Hugo. Pia desideria. Anvers : typis Henrici Aertssenii, 1628.

  La cocina en su tinta

  Lloc: Biblioteca Nacional de España
  Dates: 22 desembre 2010 fins 13 març 2011

  Peces del CRAI Biblioteca de Reserva exposades:

  07 Ms 68 El llibre de Sent Soví.

  07 CM-363 Libre de doctrina pera ben seruir, de tallar y del art de coch… de Rupert de Nola (Barcelona, 1502?).

  Per laberints

  Lloc: CCCB
  Dates: 28 juliol 2010 fins 9 gener 2011

  Peces del CRAI Biblioteca de Reserva exposades:

  07 CM-4184 Giacomo Lauro. Antiquae urbis splendor. Roma : [s.n.], 1612

  07 B-41/2/13 Lodovico Dolce. Impresse nobili et ingeniose di diuersi prencipi et d’altri persona illustri nell’arme et nelle lettere … In Venetia : presso Girolamo Porro, 1578.

  07 XVII-1542 Boeci. Boecio de consolacion. Valladolid : Juan de Bostillo, 1604.

  Andrea Palladio

  Lloc: Caixa Forum Madrid
  Dates: 7 de setembre 2009 fins 17 de gener 2010

  Peces del CRAI Biblioteca de Reserva exposades:

  07 CM-3380 Andrea Palladio. I quattro libri dell’archittetura. In Venetia : appresso Domenico de Franceschi, 1570. (amb notes manuscrites de Juan de Herrera).

  07 XVIII-6628 Andrea Palladio. Los Quatro libros de arquitectura. Madrid : en la Imprenta Real, 1797.

  Princeses de terres llunyanes

  Lloc: Museu Nacional d’Hongria de Budapest
  Dates: 4 de setembre fins 29 de novembre 2009

  Peces del CRAI Biblioteca de Reserva exposades:

  07 Ms 71 Laurentius Valla. Gesta Ferdinandi regis Aragonum, itemq[ue] Alfonsi regis eius filij. Segle XV.

  169/4/83 El Llibre dels feyts : crónica de Jaime I. [Valencia] : Vicent García, DL 1989. Ed. facsímil.

  Andrea Palladio

  Lloc: Caixa Forum Barcelona
  Dates: 22 maig fins 6 setembre 2009

  Peces del CRAI Biblioteca de Reserva exposades:

  07 CM-3380  Andrea Palladio. I quattro libri dell’archittetura. In Venetia : appresso Domenico de Franceschi, 1570. (amb notes manuscrites de Juan de Herrera).

  07 XVIII-6628 Andrea Palladio. Los Quatro libros de arquitectura. Madrid : en la Imprenta Real, 1797.

  Princeses de terres llunyanes

  Lloc: Museu d’Història de Catalunya
  Dates: 7 maig fins 8 agost 2009

  Peces del CRAI Biblioteca de Reserva exposades:

  07 Ms 71 Laurentius Valla. Gesta Ferdinandi regis Aragonum, itemq[ue] Alfonsi regis eius filij. Segle XV.

  169/4/83 El Llibre dels feyts : crónica de Jaime I. [Valencia] : Vicent García, DL 1989. Ed. facsímil.

  Sant Pere de les Puel·les. Un monestir de dones

  Lloc: Museu d’història de Catalunya
  Dates: 10 desembre 2008 fins 2 març 2009

  Peça del CRAI Biblioteca de Reserva exposada:

  07 Ms 1420 Regla de Sant Benet. 1457.

  Un mar de lleis. De Jaume I a Lepant

  Lloc: Capella de Santa Àgata (Plaça del Rei. Barcelona)
  Dates: 4 de desembre 2008 fins 15 de febrer 2009

  Peces del CRAI Biblioteca de Reserva exposades:

  07 Inc 175 Breydenbach, Bernhard von. Peregrinatio in terram sanctam. Spirae : Petrus Drach, 1490.

  07 Inc 697 Schedel, Hartmann. Liber chronicarum. Nuremberg : Antonius Koberger, 1493.

  07 Ms 4 Libre de conexenses de spicies e de drogues. 1455. Manuscrit.

  07 XVI-2680 Eustathius, Romanus. De varia temporum in iure civili observatione. Basileae : ex officina Ioannis Oporini, 1561.

  Jaume I, memòria i mite històric

  Lloc: Centre del Carme de València
  Dates: 27 novembre 2008 fins 2 febrer 2009

  Peça del CRAI Biblioteca de Reserva exposada:

  169/4/83 El Llibre dels feyts : crónica de Jaime I. [Valencia] : Vicent García, DL 1989. Ed. facsímil.

  Àfriques

  Lloc: Museu d’Arqueologia de Catalunya – Museu Etnològic de Barcelona
  Dates: 2 de juliol fins 1 de febrer 2009

  Peça del CRAI Biblioteca de Reserva exposada:

  07 CM-4180 Coronelli, Vincenzo Maria. Isolario … In Venetia : a’ spese dell’autore, 1696-1697. Vol. 2.

  Alicante, un puerto para un rey. Alfonso el Magnánimo entre dos mares

  Lloc: Lonja de Pescado de Alicante
  Dates: 5 novembre 2008 fins 4 gener 2009

  Peça del CRAI Biblioteca de Reserva exposada:

  07 CM-4167-1 Georg Braun. Civitates orbis terrarum. Colònia, 1588.

  Magnetisme: de la pedra màgica a la brúixola molecular

  Lloc: Biblioteca de Física i Química de la Universitat de Barcelona
  Dates: octubre 2008 fins setembre 2009

  Peces del CRAI Biblioteca de Reserva exposades:

  07 CM-3322 Jean Taisnier. Opvscvlvm perpetva memoria dignissimvm, de natvra magnetis, et eivs effectibvs ; Item De motu continuo ; Demonstratio proportionu[m] motuum localium, contra Aristotelem & alios philosophos ; De motu alio celerrimo, hactenus incognito. Colònia, 1562.

  07 M-12477W. Gibert. De magnete. Szczecin, 1633.

  07 M-12531 Niccolo Cabeo. Philosophia magnetica. Ferrara, 1629.

  07 XVII-L-984 Kircher. De arte magnetica. Roma, 1641.

  Alcalá, una ciudad en la historia

  Lloc: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid)
  Dates: 18 de setembre fins 23 de novembre de 2008

  Peça del CRAI Biblioteca de Reserva exposada:

  07 B-58/8/17 Francisco de Peña. Tratado de la maravillosa vida, muerte y milagros del glorioso S. Diego … En Barcelona : en la imprenta de Jayme Cendrat, 1594.

  L’ordre dels elements abans i després de Mendeléiev

  Lloc: Facultat de Física i Química
  Dates: setembre 2007 fins juliol 2008

  Peces del CRAI Biblioteca de Reserva exposades:

  07 M-R-78-79 Lavoisier, Antoine Laurent. Tratado elemental de química : presentado baxo nuevo orden y conforme a los descubrimientos modernos. Madrid : en la Imprenta Real, por D. Pedro Julian Pereyra … : vendese en la libr. de Gomez …, 1798.

  07 c-213/3/13-16 Juan y Santacilia, Jorge. Relacion historica del viage a la America meridional : hecho de orden de S. Mag. para medir algunos grados de meridiano terrestre y venir por ellos en conocimiento de la verdadera figura y magnitud de la tierra, con otras varias observaciones astronomicas y phisicas. En Madrid : por Antonio Marin, 1748.

  Dones, els camins de la llibertat

  Lloc: Museu d’Història de Catalunya
  Dates: 17 abril fins 20 juliol 2008

  Peça del CRAI Biblioteca de Reserva exposada:

  07 XVI-2873 Bíblia. Venècia : apud haeredes Nicolai Beuilaquae, 1576.

  El Romànic i la Mediterrània. Catalunya, Toulouse i Pisa (1120-1180)

  Lloc: MNAC
  Dates: 29 febrer fins 18maig 2008

  Peça del CRAI Biblioteca de Reserva exposada:

  07 Ms 231 Opera patrística. Segles XII-XIII.

  Poètiques i retòriques barroques a la Biblioteca de la Universitat de Barcelona

  Lloc: Biblioteca de Lletres
  Dates: 13-16 de maig 2008

  Peces del CRAI Biblioteca de Reserva exposades:

  07 XVII-L-854 Tesauro, Emanuele.  Cannocchiale aristotelico osia idea dell’arguta et ingeniosa elocutione. Venècia : Stefano Curti, 1679.

  07 XVIII-6369 Tesauro, Emanuele. Cannocchiale aristotélico, esto es anteojo de larga vista o idea de la agudeza e ingeniosa locución. Madrid: Antonio Marín, 1741.

  07 B-66/5/13 Tesauro, Emanuele. Arte de cartas misivas o méthodo general para reducir al papel quantas materias pide el político comercio.Valencia: Jaume Bordazar, 1696 .

  07 XVII-L-442  Chapelain, Jean. Discorso in difesa dell’Adone, a Giambattista Marino. La sferza invettiva. Nàpols: Ottavio Beltrano, 1626.

  07 C-186/5/39  Gracián, Baltasar. Agudeza y arte de ingenio. Huesca: Juan Nogués, 1648.

  07 B-40/4/20 González de Salas, José Antonio. Nueva idea de la tragedia antigua. Madrid: Antonio de Sancha, 1778.

  07 XVII-L-749  Pallavicino, Sforza (SI). Trattato dello stile e del dialogo …  In Roma : nella stamperia del Mascardi : a spese di Giouanni Casoni, 1662.

  07 B-40/3/21  Poesias selectas de varios avtores latinosEn Tarragona : impresso por Ioseph Soler, 1683.

  07 B-66/6/34 Escardó, Joan Baptista (SI). Rhetorica christiana. En Mallorca : por los herederos de Gabriel Guasp, 1647.

  07 XVII-6274  Olzina, Josep d’ (SI). Oratorias institvciones latinas, españolas. En Barcelona : en la inprenta de Catalina Matevad … vendese en casa del D. Delmunt …, 1652.

  07 XVII-L-870-2  Novella, Francesc. Breve rhetoricae institvtiones. Valentiae : apud Philippum Mey, 1621.

  07 Ms 18 Moix, Joan Rafael. Sentències de Ciceró i Terenci. Darrer terç del segle xvi.

  07 Ms 15 Preceptes breus per la poesia cathalana y castellana. Començament del segle XVIII.

  07 B-65/4/16-3  Fontanella i Garraver, Francesc. Occident, eclipse, obscvretat, fvneral En Barcelona : en casa de Gabriel Nogues …, 1641.

  07 B-64/4/18  Garcia i Torres, Francesc Vicent, Rector de Vallfogona. La Armonia del Parnás. Barcelona : per Rafel Figverò : se ven en casa de Ioan Veguer …, 1703.

  07 C-198/6/7  Borja i de Castro, Joan de. Empresas morales. En Brvsselas : Por Francisco Foppens …, 1680.

  07 Ms. 13 Garcia, Francesc Vicent i Gualbes, Joan de. Poesies. [Entre 1701 i 1800]

  07 Ms 23  Fontanella, Francesc. Tragicomedia pastoril. Segle XIX.

  Passió i negoci, l’art a la Venècia dels segles XVII i XVIII

  Lloc: Barcelona, La Pedrera
  Dates: 23 d’octubre 2007 fins 27 de gener 2008

  Peces del CRAI Biblioteca de Reserva exposades:

  07 C-248/3/17 Bossuet, Jacques Bénigne, Bisbe de Meaux. Oeuvres de messire Jacques-Benigne Bossuet … : contenant tout ce qu’il a ecrit sur differentes matieres … Argentina [i.e. Venise] : aux depens de Jean Baptiste Albrizzi …, 1736-1757.

  07 CM-3380 Palladio, Andrea.  I qvattro libri dell’architettvra di Andrea Palladio : ne’quali, dopo un breue trattato de’cinque ordini & di quelli auertimenti che sono piu necessarij nel fabricare si tratta delle case private delle vie, de i ponti, delle piazze, de i xisti et de tempij. In Venetia : appresso Domenico de Franceschi, 1570.

  07 C-188/7/39 Albrizzi, Giovanni Battista. Forestiere illuminato intorno le cose piu rare e curiose antiche e moderne della citta’ di Venezia e dell’isole circonvicine : con la descrizione delle chiese, monisterj, ospedali, tesoro di S. Marco, fabbriche pubbliche, pitture celebri e di quanto v’è di più riguardevole … In Venezia : presso Giambatista Albrizzi q. Gir., 1740.

  Catalunya i la Guerra de Successió

  Lloc: Barcelona, Museu d’Història de Catalunya
  Dates: 17 d’octubre 2007 fins 20 de gener 2008

  Peça de CRAI Biblioteca de Reserva exposada:

  07 Ms 95 Bolló, Josep. Miscel·lània científica. S. XVIII

  Cultura Catalana. Singular i Universal

  Lloc: Fira del Llibre de Frankfurt. Pavelló 1 del Recinte
  Dates: 9-14 d’octubre 2007

  Peces del CRAI Biblioteca de Reserva exposades:

  07 Ms 17 Opuscles literaris. S. XV.

  07 Ms 23 Comèdies. S. XIX

  169/4/83 Jaume I. Llibre dels feits. València : Vicent García, 1989.

   Per bruixa i metzinera. La cacera de bruixes a Catalunya

  Lloc: Museu d’Història de Catalunya. Barcelona
  Dates: 25 de gener fins 27 de maig 2007

  Peces del CRAI Biblioteca de Reserva exposades:

  07 M-6853 Lancre, Pierre de. Tableav de l’inconstance des mavvaix anges et demons : ov il est amplement traicté des sorciers & de la sorcellerie A Paris : chez Nicolas Bvon …, 1613

  07 XVI-1670  Menghi, Girolamo (OFM). Flagellvm daemonvm, sev exorcismi terribiles, potentissimi, et efficaces, remediaq[ue] probatissima in malignos spiritus [sic] expellendos, facturasq[ue] & maleficia effuganda de obsessis corporibus … Maceratae : apud Sebastianum Martellinum, 1580.

  07 M-8630 Guacci, Francesco Maria. Compendivm maleficarvm in tres libros distinctum … Mediolani [Milà] : Apud haeredes August. Tradati, 1608 (Mediolani : Apud Bernardinum Lantonum).

  07 CM-2913 Remy, Nicolas. Nicolai Remigii … daemonolatreiae libri tres … Lvgdvni : in officina Vincentii, 1595.

  07 CM-3486 Jacquier, Nicolas. Flagellvm haereticorvm fascinariorvm … Francofvrti ad Moenvm : apud Nicolaum Bassaeum, 1581.

  07 CM-2105 Institoris, Henricus. Malleus maleficarum, maleficas et earum haeresim vt framea poten[n]tisima conterens …  [Parisiis] : Iehan Petit, [ca. 1507].

  07 Ms 1008 Gaspar Vicenç. Miscelánea político-eclesiástica. 1608-1626.

  07 Inc 728-2 Molitor, Ulrich. Tractatus utilis et necessarius per via[m] dyalogi ymmo trilogi de phitonicis mulieribus … Parisiis : Georgius Mittelhus, ca 1500.

  07 Inc 215 Espina, Alfonso de, Bisbe d’Orense. Fortalitium fidei. [Lugduni : Gulielmus Balsarin], 22 maig, 1487.

  07 XVI-2505 Institoris, Henricus. Mallevs maleficarvm in tres divisvs partes … Francofvrti ad Moenvm [Frankfurt] : apud Nicolaum Bassaeum, 1580.

  07 C-203/5/15 Ardevines Isla, Salvador. Fabrica vniversal y admirable de la composicion del mundo mayor, a donde se trata desde Dios, hasta nada, y del menor, que es el hombre … En Madrid : por Diego Flamenco, 1621.

   Montserrat, un lloc únic

  Lloc: Palau Robert, Barcelona
  Dates: 1 de febrer fins 29 d’abril 2007

  Peça del CRAI Biblioteca de Reserva exposada:

  BIBL-Lletres-87 Neruda, Pablo. España en el corazón : himno a las glorias del pueblo en la guerra. [S.l.] : Ejercito del Este. Ediciones literarias del Comisariado, 1938. (Montserrat (Monestir) : Manuel Altolaguirre).

  Ramon Llull, l’encontre de cultures

  Lloc: Llotja. Palma de Mallorca.
  Dates: 9 de maig fins 27 de maig de 2007

  Lloc: Reial Acadèmia de Bones Lletres. Barcelona.
  Dates: 16 d’abril fins 29 d’abril de 2007

  Lloc: Biblioteca Nacional d’Alger
  Dates: 11 de març al 28 de març de 2007

  Peces del CRAI Biblioteca de Reserva exposades:

  07 Ms 59 Ramon Llull. Els cent noms de Déu. Manuscrit dels segle XV sobre pergamí

  07 Ms 280 Ramon Llull. Llibre de contemplació. Manuscrit del segle XV sobre paper

  07 Inc 691 Ramon Llull.Arbor scientiae. Barcinone : Petrus Posa, 22 agost, 1482.

  07 LLULL-81 Ramon Llull. Opera. Argentorati : sumptibus haeredem Lazari Zetzneri, 1609.

  07 LLULL-1  Ramon Llull.Opera. Moguntiae : ex officina typographica Mayeriana, per Joannem Georgium Häffner, 1721-1742.

  07 LLULL-50 Ramon Llull. Disputationem qua[m] dicunt Remo[n]di christiani & Homerij sarraceni … Imp[re]ssu[m] Valen[tiae] : p[er] Ioa[n]ne[m] Iofredu[m] 1510 p[ri]die K[alendas] maias.

  LLULL-307 Ramon Llull. Electorium parvum seu Breviculum. Facsímil (Reichart, 1988).

  La materia de los sueños: Cristóbal Colón y la imagen de las maravillas en la Edad Moderna

  Lloc: Museo Patio Herreriano. Valladolid
  Dates: 15 de novembre 2006 fins 15 de febrer 2007

  Peça del CRAI Biblioteca de Reserva exposada:

  07 CM-2917 Rojas Sarmiento, Juan de. Illustris uiri D. Ioannis de Roias commentariorum in Astrolabium quod planisphaerium uocant libri sex nunc primum in lucem editi
  Lvtetiae : apud Vascosanum …, 1551.

  El Bisbe Margarit i la seva època

  Lloc: Centre Cultural de Caixa de Girona
  Dates: 10 de novembre fins 17 de desembre 2006

  Peça del CRAI Biblioteca de Reserva exposada:

  07 B-50/3/21 Pulgar, Fernando de. Habes in hoc volvmine amice lector Aelii Antonii Nebrissensis rervm a Fernando & Elisabe Hispaniaru[m] foelicissimis regibus gesta[rum] decades duas … Apud inclytam Granatam : [Xantus et Sebastianus Nebrissensis], 1545 mense octobri.

3 respostes a Peces de Fons Antic en exposicions externes

 1. Retroenllaç: Una nova pestanya al Blog de Reserva |

 2. Retroenllaç: Els plaers de mirar. Часть 1. | Бергенский заяц

 3. Retroenllaç: Els plaers de mirar. Часть 2. | Бергенский заяц

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s