Les col·leccions especials i la recerca: un valor afegit a considerar

plana web col·leccions especials

.

Avui volem compartir amb vosaltres una interessant reflexió dels companys de la University of Manchester Library, que fa referència al valor de les col·leccions especials en la recerca. Tot i que us recomanem la lectura del text complet, que trobareu a How can special collections asssit you with your learning and research, a continuació us n’oferim un petit tast que esperem us animi a consultar les nostres col·leccions especials:

«Us heu parat mai a pensat quin valor afegit aporta l’ús de les col·leccions especials a les vostres recerques?

  • Les col·leccions especials constitueixen l’evidència primària i, tot i que estan subjectes al biaix i s’han de llegir amb precaució, no estan subjectes a la mediació i al biaix de les fonts secundàries. A més, les col·leccions especials us acosten més a les persones, esdeveniments i matèries que són objecte del vostre estudi.
  • La consulta de les fonts primàries i de les col·leccions especials us ajuda a millorar les habilitats de recerca i desenvolupar un enfocament crític de la investigació.
  • L’ús d’aquestes fonts permet fer aportacions originals al coneixement: podeu fer descobriments genuïns o bé reinterpretar les fonts utilitzades anteriorment.
  • I finalment, no us genera un “pessigolleig” pensar que tindreu accés a llibres i documents antics, diaris personals, cartes íntimes i relats de primera mà dels esdeveniments històrics, que potser mai ningú abans ha consultat o interpretat?»

La Universitat de Barcelona disposa de nombroses col·leccions especials que trobareu relacionades dins la nostra pàgina Patrimoni bibliogràfic de la UB.

Si voleu conèixer les relacionades amb el Fons del CRAI Biblioteca de Reserva, us recomanem que visiteu la nostra pàgina web, concretament l’apartat “Fons i col·leccions”.

Publicat dins de CRAI Biblioteca de Reserva, Difusió | Etiquetat com a , , | Deixa un comentari

La biblioteca de Pedro Díaz de Valdés, un bisbe il·lustrat (Gijón 1740-Barcelona 1807)

Pedro Díaz de Valdés, il·lustrat, amic de Jovellanos, va ser canonge d’Urgell (1765), inquisidor-fiscal del tribunal de Barcelona (1779), bisbe de Barcelona entre 1798 i 1807 per recomanació de Campomanes, i membre de l’Acadèmia de Ciències de Barcelona. Publicà nombrosos estudis sobre ciències naturals i les seves aplicacions. Partidari de la creació d’una càtedra de física experimental i química aplicades a les ciències i les arts, va compondre una memòria on establia com havia de ser l’ensenyament d’aquestes matèries “para que fuese igual o acaso superior a las demás de Europa“, que va remetre al conde de Floridablanca. També va defensar la idea d’un clergat “competentemente dotado y provechosamente instruido”, i va ser premiat per la Sociedad Vascongada de Amigos del País per la “Memoria sobre promover el adelanto de la agricultura y la industria por los párrocos españoles, 1774”.

Portades de l'exemplar C-217/5/5

Portades de l’exemplar C-217/5/5

Pedro Díaz de Valdés era propietari d’una interessant biblioteca que va llegar al Convent de Sant Francesc de Barcelona en agraïment pels serveis que va rebre d’aquesta comunitat, especialment per la cura que va tenir d’ell un frare del convent durant una malaltia que va passar.

En una carta dirigida al bisbe Pablo de Sichar, el 1814 (localitzada dins el manuscrit Ms 1505), el Guardià del Convent de frares menors insisteix a reclamar l’entrega de la biblioteca de Díaz de Valdés, que encara es troba al Bisbat. Són moments en què la biblioteca del Convent està més necessitada que mai ”mayormente con el motivo de haber padecido mucho la Bibliotheca que tenia el Convento por haber sido entrada por el Gobierno Frances, y haber sido trasladada, á otro puesto fuera del Convento, sin orden ni miramiento alguno…

carta 1814 dins de Ms 1505

Carta de 1814 dins de Ms 1505

La biblioteca de Díaz de Valdés també era cobejada per un nebot del bisbe, que la va reclamar al convent. Això va produir un petit contenciós que es va resoldre a favor dels franciscans. En una carta datada el 1821, trobada igualment dins el mateix manuscrit, el frare Buenaventura Mestres, sotsbibliotecari del convent, explica els fets amb una certa ironia: “En el mes de Marzo del año 1821, compareció en este Convento de S[a]n Francisco de Barcelona, un sobrino del Il[ustrísi]mo S[eñ]or D[o]n Pedro Díaz de Valdés, pretendiendonos la Librería q[u]e su Il[ustrísi]mo tio nos dejó (la cual está en la Biblioteca Mariana) pues q[u]e era el heredero ab intestato de los bienes del dicho Il[ustrísi]mo. No ignoraba el Pretendiente la voluntad de su tio y q[u]e habia algunos q[u]e lo certificarian: pero mal informado de q[u]e no obstante eso tenía derecho para pretenderlo, ó imbuido de aquel Adagio: de lo perdido saca partido, solicitóla. Mas, calló luego q[u]e halló resistencia. Llevaba mucha prisa ….”

Més endavant en la mateixa carta el sotsbibliotecari ens assabenta de les condicions del llegat: “En casa del S[eñ]or Notario Miguel Prats se hallaron los procesos […] en q[u]e se manifiesta q[u]e el Il[ustrísi]mo S[eñ]or D[o]n Pedro Díaz de Valdes por los servicios q[u]e recibió de esa comunidad nos dejó su lLibreria con la condición q[u]e los superiores de ese conv[en]to no removieren á Fr. Hosef Forns, (q[u]e fue su enfermero) de esta comunidad. Y efectivamente no le han removido hasta ahora…” 

carta de 1821 dins de Ms 1505

Carta de 1821 dins de Ms 1505

Als catàlegs de la Biblioteca Mariana del Convent de Sant Francesc d’Assís de Barcelona (Ms 1505-1506) apareix el “Yndice de la Librería q[u]e nos mandó el Il[ustrísi]mo S[eño]r D[o]n Pedro Díaz Valdés / para esta Biblioteca Mariana”. És un índex ordenat alfabéticament per autors i títols d’obres anònimes d’uns 400 títols aproximadament, que reflecteix l’interès d’aquest bisbe per les ciències i les arts aplicades, juntament amb altres temes com el dret, la història o la literatura.

Primer foli de Ms 1505

Primer foli de Ms 1505

En aquest moment tenim localitzats al nostre catàleg 85 títols de la biblioteca de Valdés, identificats per l’exlibris de la Biblioteca Mariana del Convent de Sant Francesc, acompanyat per la inicial “B”, marca que actualment distingeix aquesta col·lecció. Tot i que també hem trobat un parell d’obres amb la nota “de Valdes” manuscrita a portada i una tercera amb l’exlibris imprès del bisbe. No descartem descobrir-ne altres traces en el futur.

Publicat dins de Antics posseïdors, Manuscrits | Etiquetat com a , | Deixa un comentari

L’Arxiu Ametller

6 volums de l'arxiu AmetllerL’arxiu del jurista i polític Francesc Ametller i Perer (1653-1726), (que correspon als manuscrits Ms 1969 al Ms 1974), ha estat catalogat en motiu de la commemoració del Tricentenari, entre d’altres manuscrits també referents a la Guerra de Successió.

Segons l’inventari de Miquel Rosell sembla ser que procedeixen del seu arxiu particular. Sabem que va ser adquirit per la Universitat perquè al primer full de cada volum apareix el segell de “Comprado B[iblioteca] P[ública] U[niversitaria] “, però no sabem quan.

Ametller exercia diversos càrrecs en la burocràcia reial al Principat abans de la Guerra de Successió. En caure Barcelona el setembre de 1714, Ametller entra a formar part de la Junta Superior de Gobierno y Justicia. Per agrair-li els seus serveis Felip V el nomena cavaller. Francesc Ametller i el president de la junta José Patiño, foren els assessors més destacats del Consell de Castella, especialment en relació a la política a aplicar a Catalunya. Les seves propostes es veurien plasmades en el Decret de Nova Planta, del qual en fou ponent. Després se n’anà a viure definitivament a Madrid.

Els sis volums catalogats corresponen a la documentació del seu arxiu: informes d’ell a Felip V i a membres de la Reial Audiència, correspondència que va mantenir amb personatges destacats del món polític del moment, edictes, bàndols, lleis i comentaris sobre aquests …. Del quasi miler de documents que conformen l’arxiu, una centena són impresos, sobretot edictes i bàndols, en molts casos no repertoriats en altres catàlegs i la resta són manuscrits, principalment del mateix Francesc Ametller, tot i que al darrer volum n’hi ha algun signat per Josep Ametller i Montaner (1696-1762), fill del seu tercer matrimoni amb Matilde Muntaner i Orlau.

Els documents probablement es van enquadernar tal com els tenien ordenats en l’arxiu, per temes. Quasi tots estan datats entre 1713 i 1734, però se’n desmarquen 3 (dels anys 1655, 1658 i 1768) que fan que datem els volums en un marc més ampli.

La temàtica varia segons el volum: Decret de Nova Planta i canvis que va comportar a la població, prohibició de portar armes i de correspondència amb l’estranger, impostos cadastrals, consells de guerra a soldats per deserció, homicidi, robatori… Es destaca també la documentació sobre la Reial Audiència: sous, seients que han d’ocupar els membres, privilegis de l’arxiver, de l’escribà… S’hi troben igualment papers sobre nomenaments, títols de batlles i regidors, repartiment d’armes als batlles i pobles del Principat, immunitat eclesiástica, expulsió dels gitanos, privilegis de la ciutat de Cervera, dotació econòmica per a Barcelona , edicte sobre neteja a la ciutat de Barcelona, etc.

Trobareu detallat el contingut en cada registre bibliogràfic:

  1. 1: Ms 1969, v. 2: Ms 1970, v. 3: Ms 1971, v. 4: Ms 1972, v. 5: Ms 1973, v. 6: Ms 1974

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

Publicat dins de Antics posseïdors, Manuscrits | Etiquetat com a , | Deixa un comentari

El Arte de la Lengua Chio Chiu

Al CRAI Biblioteca de Reserva hem catalogat el manuscrit El Arte de la lengua Chio Chiu, una gramàtica del xinès vernacle feta entre 1620 i 1621 per un frare missioner a les Filipines.

Quan els missioners espanyols van començar la seva labor a Filipines van trobar una comunitat lingüística molt variada. La població xinesa a Manila parlava llengües vernacles del sud de la Xina, la majoria pertanyents al grup de dialectes conegut com a Mǐn del Sud. El Arte de la Lengua Chio Chiu és, precisament, una gramàtica breu sobre aquest dialecte que comença amb la següent introducció:

f. 1 del Ms 1027

f. 1 del Ms 1027

Arte de la lengua Chio Chiu. La lengua común del Reïno de china es la lengua mandarina corre por todo el rreino y en la provincia de chincheo do ay particular lengua todos los que saven letra entienden la lengua mandarina [en] la provincia de chio chiu…”

La introducció de 12 línies és seguida de nou capítols sobre pronunciació, adverbis, verbs, conjuncions… i un vocabulari que inclou paraules, números i frases a mode de guia de conversa, estructurat en una taula de tres columnes.

f. 16v i 17r del manuscrit

f. 16v i 17r

f. 32v i 33r del manuscrit

f. 32v i 33r
Transcripció fònica de la paraula      Paraula en caràcters xinesos         Paraula en castellà

L’estudi de Henning Klöter The language of the Sangleys : a Chinese vernacular in missionary sources of the seventeenth century sobre el nostre manuscrit, ha estat una eina bàsica per a la seva descripció, sobretot a l’hora de datar-lo i estudiar-ne l’autoria. Per concretar la data, Klöter es basa en un dels exemples del vocabulari: “48è any de l’emperador Wànli” que correspon al 1620 del calendari gregorià.

Pel que fa a l’autoria, al manuscrit apareixen dos noms de frares dominicans:
Al full 1: “Para el uso de Fr[ay] Ray[mun]do Feyjoó de la orden … pred[icador]es”, és una nota d’ús del llibre, feta en una tinta i lletra diferents a la de la resta del text, amb trets cal·ligràfics del XVIII. Per la qual cosa queda descartat.

Al full 44r:”Fr[ay] Melchior de Mançano“. Klöter ens diu que hi va haver un frare dominicà a Manila anomenat Melchior de Mançano. Una llista de missioners dominicans que el 1605 es van embarcar cap a Manila recull el seu nom i diu que va néixer a Villaescusa de Haro (Castella-La Manxa). Però totes aquestes dades no proven que sigui l’autor de El Arte de la Lengua Chio Chiu. El seu nom apareix al full 44, onze fulls després del darrer escrit. Si l’hagués signat com a autor, Klöter pensa que no hauria deixat tants fulls entre el text principal i la seva signatura. Més aviat sembla una aprovació del text d’una autoritat administrativa, un censor de la Inquisició.

El manuscrit presenta l’enquadernació original que va ser restaurada als anys 70 del segle passat. Les marques de foc de les cobertes i els segells del primer full, una roda de coltells, evidencien que el còdex prové del Convent de Santa Caterina de Barcelona amb la desamortització.

Publicat dins de Manuscrits | Etiquetat com a , | Deixa un comentari

Post d’Albert Corbeto al bloc Castell Interior

La fàbrica de lletra del convent dels carmelitans descalços de Barcelona, post d’Albert Corbeto al bloc Castell Interior. Santa Teresa de Jesús i els carmelites descalços de Catalunya.

imatge post

Volem compartir el post d’Albert Corbeto, que parla de la historia de la foneria del convent de Sant Josep de Barcelona, arran del descobriment d’una mostra de lletres d’aquesta foneria en un exemplar a la nostra biblioteca.

Publicat dins de CRAI Biblioteca de Reserva, Publicacions | Etiquetat com a | Deixa un comentari

Dues poesies manuscrites del segle XVI, copiades en un imprès de l’any 1563

Recentment hem descobert, en un imprès del segle XVI, dues poesies manuscrites copiades per dues mans diferents amb lletra del mateix segle. Les poesies es troben en el recto i el verso del full de guarda posterior d’un exemplar de l’edició, datada el 1563, dels comentaris al profeta Isaies, d’Adam Sasbout:

M-5137.01

Sasbout, Adam. In Esaiam prophetam commentaria P. Adami Sasbovt ; opera et indvstria Cornelij Verburch Delphij in lucem edita. Antverpiae : in aedibus Ioan. Stelsii, 1563. ([Antuerpiae] : typis Ioan. Graphei). 377, [7] f.; 8º

Signatura topogràfica: M-5137

Aquesta troballa és fruit de l’especial atenció i cura que el CRAI Biblioteca de Reserva posa a l’hora de catalogar els seus exemplars. Ens referim a les marques de propietat, la rica diversitat de les notes i els texts manuscrits que sovint contenen.

L’edició d’Adam Sasbout ja estava catalogada, però és justament en l’estudi i la descripció de les marques de procedència que conté, entre elles, les del frare agustí Antonio Azevedo, que les dues poesies han sortit a la llum.

L’adscripció d’aquests poemes ha sigut possible gràcies a la identificació portada a terme per la professora Gemma Avenoza (Departament de Filologia Romànica de la UB). La notícia del seu descobriment ha estat publicada fa poc a Philobiblon, la base de dades biobibliogràfica sobre texts antics escrits en diverses llengües romàniques de la península ibèrica en la Edat Mitjana i inicis del Renaixement. L’entrada a facebook de Philobiblion dóna l’enllaç a l’article complet que ha escrit Óscar Perea Rodríguez (Lancaster University), sobre aquesta troballa. El professor Perea és un dels integrants de l’equip de BETA (Bibliografia Española de Textos Antiguos) a Philobiblon.

M-5137.02 M-5137.03

El primer dels poemes, d’autor anònim, està situat en el recto del full de guarda. Va ser catalogat per Brian Dutton en la seva obra El cancionero del s. XV: c. 1360-1520, amb el títol Acabarse am mis plazeres (v. 1, p. 376). És un dels poemes presents en un cançoner (LN1 en la catalogació de Dutton), que pertany al fons de la Biblioteca Nacional de Portugal, Lisboa, (colecção Dr. Ivo Cruz, 60). Es tracta d’un cançoner musical d’origen portuguès, datat cap al 1520 i que conté diverses peces religioses.

A continuació us oferim el text de l’edició que ha realitzat el professor Óscar Perea Rodríguez .

Acabarse án mis placeres

si me voy yo d’esta tierra.

¡Ay, mi Dios! ¿Quién me destierra?

Mis ojos nunca tendrán

otro descanso mayor                                                   5

que es llorar con dolor

la vista que perderán.

Mis entrañas se abrirán

con tan justa y cruda guerra…

¡Ay, mi Dios! ¿Quién me destierra?                      10

Sota el poema, com es pot veure a la imatge, es troba aquesta nota: A 18 de febrero empecé [a] dezir misa.

El segon poema, un sonet copiat en el verso del mateix full, ha estat descrit per Ralph Difranco (Denver University) a la base de dades BIPA Bibliografía de la Poesía Áurea, i s’atribueix a Tablares, amb el títol: Mi ofensa es grande, séalo el tormento.

Novament, us en oferim l’edició de la mà del professor Perea Rodríguez.

Fue grande la ofensa, séalo el tormento,

mas… ¡ay, tu desamor no me atormente!,

¡Ó, buen Jesús!, que de tu gracia ausente

pensarlo mata… ¿qué hará el sufrimiento?

Tu cruz, tu sangre [y muerte] te presento,                         5

¡ó, ricas prendas de la pobre gente!

¿Permitirá tu amor divino, ardiente,

que tales esperanças llev’el viento?

Mas triste de mí, que ya no miro

si tu bondad me salva o me condena:                                  10

tu honra lloro y por tu amor sospiro;

la honra satisfaz con cualquier pena

la culpa quita y quedaré libre d’ella.

[…………………………………]

Sota el poema es troba aquesta nota manuscrita en llatí:

Nihil bene cernit amor, videt omnia lumine caeco. Credit amor caecus dedecus esse decus.

Publicat dins de Antics posseïdors, CRAI Biblioteca de Reserva, Edicions | Etiquetat com a , | Deixa un comentari

Publicació de les ponències del Simposi Internacional Humanitats a la xarxa: món medieval

164-5-2

Les ponències del Simposi, organitzat per BITECA i el Departament de Filologia Romànica de la UB, i celebrat a la Universitat de Barcelona entre el 23 i 25 de febrer de 2011, han estat publicades per Peter Lang amb seu principal a Berna.

Tal com es diu a la presentació de la publicació, el Simposi “ tenia com objectiu  donar a conèixer les iniciatives, ja consolidades en el món de les humanitats, que tracten de vehicular l’alta investigació a través de les noves eines informàtiques amb la publicació dels resultats a Internet o mitjançant formats electrònics”.

La publicació conté 13 ponències, la presentació de 6 activitats i 12 pòsters dins el marc de l’Europa Medieval.

Destaquem la presentació de l’activitat de les bases de dades ‘Marques d’impressors’  i  ‘Antics posseïdors’  del  CRAI Biblioteca de Reserva, redactada per Neus Verger. Els dos recursos, que comparteixen estructura i compten amb la particularitat d’enllaçar amb el catàleg de la UB,  van ser creats, respectivament, el 1998 i el 2009. Cal tenir present que les dues bases es van incrementant setmanalment amb la incorporació de nous registres i imatges, i per tant, les dades que es donen a la publicació, són inferiors a les actuals, que a finals d’any compten amb 1613 registres d’impressors, amb 2712 imatges de marques i 320 registres de posseïdors, i 634 imatges. En la presentació dels dos recursos, es parla breument del context del CRAI Biblioteca de Reserva per, a continuació, donar pas als objectius i funcionament de les dues bases. El text finalitza amb una bibliografia i una webliografia sobre les marques tipogràfiques i els estudis sobre procedències.

Publicat dins de Congressos i Jornades, CRAI Biblioteca de Reserva, Publicacions, Publicacions dels usuaris del CRAI Biblioteca de Reserva | Etiquetat com a , , | Deixa un comentari

Tancat per vacances fins el 6 de gener

IMAG1117

A partir del 20 de desembre fins el dia 6 de gener el CRAI Biblioteca de Reserva tancarà pel període de festes. Tornem el dia 7 de gener de 2015 amb el nostre horari habitual (de dilluns a divendres de 8.30 a 20.30) i tornaran a ser disponibles tots els serveis presencials que oferim.

Mentrestant, us proposem visitar el nostre blog i  les exposicions virtuals, que aquest any hem traslladat a un nou format.

Ara que finalitza el 2014, el del tricentenari, volem destacar l’exposició sobre 1714, duta a terme a partir de la recopilació de  tota la documentació que custodia el CRAI Biblioteca de Reserva relacionada amb la Guerra de Successió.

Ms 95

Una altra exposició que s’ha celebrat aquest any és l’estudi sobre les enquadernacions de 6 incunables. Si no vau ser a temps de visitar-la presencialment la podeu fullejar virtualment.

Durant el 2015 continuarà en marxa el projecte “Apadrina un document“. Podeu fer una ullada a les fitxes dels documents que es presenten per a restaurar.

Recordeu que disposem també un perfil a Facebook, on recopilem notícies relacionades amb el món del llibre antic. Podeu seguir-nos sense estar connectats a Facebook, tot i que ens fa molta il·lusió rebre els vostres “M’agrada”!

Bones festes.

Publicat dins de CRAI Biblioteca de Reserva, Difusió, Exposicions virtuals | Deixa un comentari

Novetats bibliogràfiques del CRAI Biblioteca de Reserva

Novetats bibliogràfiques del CRAI Biblioteca de Reserva dels darrers mesos:

168-6-15Ambassadors of the book : competences and trainig for heritage librarians / edited by Raphaële Mouren . Berlin : De Gruyter Saur, cop. 2012.
168-6-12Asociación Española de Bibliografía. Trabajos de la VIII Reunión de la Asociación Española de Bibliografía : 2003. Madrid : Biblioteca Nacional : Asociación Española de Bibliografía, 2004.
168-6-14Blockbücher des 15. Jahrhunderts, eine Experimentierphase im frühen Buchdruck : Beitrage der Fachtagung in der Bayerischen Staatsbibliothek Munchen am 16. Und 17. Februar 2012 / herausgegeben von Bettina Wagner. Wiesbaden : Harrassowitz, 2013.
164-3-39Chronicon Rivipullense II. 2013
168-6-19Cròniques del setge de Barcelona de 1713-1714 / edició crítica d’Agustí Alcoberro i Mireia Campabadal. Barcelona : Barcino, 2014.
168-6-18Diplomatari d’Alguaire i del seu monestir duple de l’orde de Sant Joan de Jerusalem (1245-1300) / estudi i edició a cura de Jesús Alturo i Perucho. Barcelona : Fundació Noguera ; Lleida : Pagès, 2010.
164-4-1Documenting the early modern book world : inventories and catalogues in manuscript and print. Leiden : Brill, 2013.
168-6-17Guide to security considerations & practices for rare book, manuscript, and special collection libraries / complited & edited by Everett C. Wilkie, Jr . Chicago: Association of College & Research Libraries, 2011. 
P-3-8-7Gutenberg Jahrbuch. Mainz : Verlag der Gutenberg-Ges., 2014.
164-4-2Hellinga, Lotte. Texts in transit : manuscript to proof and print in the fifteenth century. Leiden : Brill, 2013.
164-3-38Històries metàl·liques : art i poder a la medalla europea / [comissariat Albert Estrada-Rius]. Barcelona : Museu Nacional d’Art de Catalunya, 2014.
164-5-2Humanitats a la xarxa: mon medieval = Humanities on the web: the medieval world / Lourdes Soriano, Helena Rovira, Marion Coderch … [et al.] (eds.) Bern [etc.] : Peter Lang, cop. 2014.
164-6-6Kok, Ina. Woodcuts in incunabula printed in the Low Countries. Houten : Hes & De Graff, 2013.
168-7-7Nel mondo delle postille : i libri a stampa con note manoscritte : una raccolta di studi / a cura di Edoardo Barbieri ; premessa di Giuseppe Frasso. Milano : C.U.S.I., 2002.
168-6-16Ruzzier, Chiara. Les Stratégies éditoriales à l’époque de l’incunable : le cas des anciens Pays-Bas / Chiara Ruzzier, Xavier Hermand, Erzio Ornato. Turnhout : Brepols, cop. 2012.
164-4-3Pittion, J.-P. Le livre à la renaissance : introduction à la bibliographie historique et matérielleTurnhout : Brepols, 2013.
164-5-1La Universitat a Cervera : commemoració del 1714 a la UB / Pilar Mateo (coord.)  Barcelona : Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, DL 2014.
Publicat dins de Bibliografia | Deixa un comentari

Participació del CRAI Biblioteca de Reserva en projectes externs i en catàlegs col·lectius

plana web CRAI ReservaHem incorporat recentment a la pàgina web del CRAI Biblioteca de Reserva un enllaç on es descriuen els projectes externs als quals tenim algun tipus de participació. D’altra banda, també se citen els dos catàlegs col·lectius d’àmbit estatal als quals incorporem els nostres registres.

Es tracta dels següents recursos:

Catálogo y Biblioteca Digital de Relaciones de Sucesos (siglos XVI-XVIII)

CERL Thesaurus (CT)

Material Evidence in Incunabula (MEI)

Catálogo Colectivo de Marcas de Fuego

Catálogo Colectivo de Rebiun

Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (CCPB)

 

 

Publicat dins de Bases de dades, Difusió, Recursos, Repositoris | Etiquetat com a , , , , , , , | Deixa un comentari