Tres nous candidats per ser apadrinats

Avui us proposem dues obres obres cartogràfiques i una musical, que recentment han passat a format part de la iniciativa Apadrina un document. Potser algun amant de la cartografia o melòman s’anima a apadrinar-les…

Renard, Louis. Atlas de la navigation et du commerce qui se fait dans toutes les parties du monde : expliquant par des cartes & par des descriptions particulieres de toutes les côtes & ports de mer de l’univers, la nature, les productions & les ouvrages ou manufactures de chaque pais en particulier, la religion, le gouvernement & les manieres de vivre des peuples, les marchandises que l’on porte d’un pais à un autre … : le tout dressé sur les mémoires les plus récens, revû & corrigé sur les nouvelles observations. A Amsterdam : chez Louis Renard …, 1715.

En primer lloc, un preciós atles en format foli –54 x 35 cm- que presenta una portada a dues tintes amb escut calcogràfic. Abans s’hi troba el frontispici, que ens ofereix un gravat calcogràfic de la figura d’Atles sostenint sobre les seves espatlles un gran planisferi terrestre. L’atles, que té una extensió de 98 pàgines i està decorat amb alguns frisos i algunes caplletres ornades amb gran detall, presenta també 28 mapes calcogràfics a doble pàgina, de molt bona qualitat i amb cartel·les historiades. Presenta un full de mapa plegat amb unes dimensions sense plegar de 78 x 78 cm, i dos fulls de làmina plegats amb plànols sobre fortificacions.

L’obra va ser editada per Louis Renard (1678?-1746), membre d’una família d’hugonots que va traslladar-se de França als Països Baixos a conseqüència de la revocació de l’Edicte de Nantes. Renard va acabar convertint-se en un autor, editor i mercader de llibres a Amsterdam l’any 1701, activitat que va portar a terme fins al 1745. L’obra, que va tenir un èxit rellevant, va ser reeditada anys després per altres impressors, tant en francès com en holandès, així com alguns dels seus mapes, que van ser reeditats separadament. L’obra s’emmarca dins la important tasca portada a terme en l’àmbit de la cartografia per nombrosos impressors holandesos als segles XVII i XVIII.

L’enquardernació en pell es troba molt malmesa a les cobertes, igual que el llom, i el relligat interior presenta algunes pàgines soltes.

 

Levanto, Francesco Maria. Prima parte dello Specchio del mare : nel qvale si descrivono tutti li porti, spiaggie, baye, isole, scogli e seccagni del Mediterraneo : con le dimostrationi de terreni, cambiamenti di corse e distanze & il facilissimo modo d’adoprare il Balestriglio & Astrolabio : non mai più così ampiamente descritto & arrichito di carte maritime nuovamente costrutte. In Genova : per Gerolamo Marino & Benedetto Celle, 1664.

Us presentem en segon lloc l’única còpia localitzada actualment a Catalunya, d’aquesta primera edició de l’obra del capità de vaixell i cartògraf Francesco Maria Levanto Prima parte dello Specchio del mare… Es tracta d’una edició in folio, impresa a Gènova el 1664, amb una preciosa portada gravada calcogràfica. L’obra té una extensió de 152 p., i presenta el text a dues columnes, amb caplletres ornades, frisos i postil·les. Al llarg del text trobem gràfics i nombroses reproduccions de perfils de la costa. A més, inclou 25 fulls de mapes (24 d’ells a doble pàgina) amb una bona qualitat d’impressió i que reprodueixen la costa mediterrània i presenten els títols dins de cartel·les.

En trobem davant una obra especialment bella i singular, ja que Prima parte dello Specchio del mare… –cal destacar que no es va publicar cap altra part, tot i la intencionalitat que mostra el títol- és un dels primers atles nàutics italians impresos. Sembla ser que les planxes d’aquesta edició van ser utilitzades en la següent edició, la de 1696 a Venècia, de la que no se’n conserva cap còpia documentada a l’Estat espanyol.

Lamentablement, l’obra presenta moltes taques d’humitat i nombrosos forats d’insectes amb zones de text i mapes afectats.

 

Ballard, Christophe. Brunetes ou petits airs tendres, avec les doubles et la basse-continue meslées de chansons a danser. Paris : Ruë S. Jean de Beauvais, au Mont-Parnasse, 1703-1711.

Finalment us presentem un deliciós imprès musical, una important antologia de la cançó popular francesa dels segles XVII i de principis del XVIII. Recopilada i impresa a París entre el 1703 i el 1711 per Christophe Ballard, que es podia vantar dels títols de “seul imprimeur de musique du roi” i “noteur de la chapelle du roi”.

Ballard actua també com a arranjador, i adapta les cançons, simples i atractives, als gustos de la seva època, fins al punt que al llarg del segle XVIII van esdevenir molt conegudes i profusament utilitzades com a repertori per a l’ensenyament del cant i dels instruments musicals en general.

Com el propi Ballard indica a l’Avertissement, el nom Brunetes que aplega la col·lecció d’àries s’inspira en la primera, que comença amb els mots Le beaux berger Tircis i acaba Ah petite Brunete, Ah! Tu me fais mourir!

Enceta el llibre la dedicatòria a la famosa i bella Marianna de Borbó, filla natural de Lluís XIV i  Louise de la Vallière, i princesa douairière de Conti, on el recopilador afirma que el seu recull contient ce qu’il ya d’airs françois les plus parfaits dans le caractere tendre & naturel. La galanteria que impregna la música i les lletres troba, igualment, un correlat en el bonic gravat calcogràfic que precedeix la portada, obra de Jacques Audran segons dibuix d’Antoine Dieu.

Actualment, només es coneix l’existència, a l’estat, d’aquest volum primer conservat al CRAI Biblioteca de Reserva i del volum segon de la Biblioteca Nacional de Madrid. L’exemplar que presentem procedeix de la selecta col·lecció del frare de l’orde de sant Agustí Josep Capellà, com ens indica l’ex-libris imprès de la portada.

Publicat dins de Conservació, Difusió, Restauracions | Etiquetat com a , , , | 2 comentaris

Monogrames entremaliats

Ja fa anys que el CRAI Biblioteca de Reserva té un interès especial per les marques d’impressors, com bé ho demostra la creació i manteniment de la nostra base de dades de Marques d’impressors, iniciada l’any 1998.

Qui s’hagi entretingut una mica consultant la base de dades haurà pogut observar com les imatges representades a les marques són ben diverses, moltes d’elles de tipus al·legòric. Però una altra tipologia de marca molt recurrent i que crida força l’atenció són els monogrames. Sabeu què són? El TERMCAT els defineix com una “signatura abreujada composta de la lletra inicial o de la reunió de diverses lletres d’un nom, entrellaçades en un sol caràcter”. Alguns d’aquests monogrames són senzills i fàcils d’interpretar, com el de l’associació d’impressors francesos Ménard et Desenne, fils. D’altres, com el de l’italià Niccolò Pagliarini, són molt més complexos i presenten una ornamentació addicional que els fa més vistosos.

Habitualment, les marques d’impressors posseeixen un important valor decoratiu, ja que a les portades sovint trobem ja identificat l’impressor al peu d’impremta. En aquests casos, les marques decoren la portada i identifiquen (i ratifiquen) l’impressor. D’altres vegades però, les marques tenen una funció identificadora especialment transcendental, ja que les trobem en obres sense peu d’impremta o on aquest és incomplet.

En els casos en el que el nom de l’impressor no consta al document, però sí la seva marca, part de la nostra tasca és intentar esbrinar el responsable de l’edició consultant la base de dades de Marques d’impressors, o d’altres similars, com MAR.T.E.: Marche Tipografiche Editoriali, Edit16. Censimento delle edizione italiane del XVI secolo o algunes de les obres que podreu localitzar a la nostra Bibliografia de Marques d’Impressors.

Però no sempre les marques ens posen les coses fàcils i ens ajuden a identificar un impressor. Fa uns dies, un monograma “entremaliat” ens va posar les coses difícils… Tot i que el peu d’impremta de l’obra de Giuseppe Sanfelice Riflessioni morali, e teologiche sopra l’istoria civile del Regno di Napoli estava incomplet “In Colonia, MDCCXXVIII”, ens vam sentir afortunats ja que a la portada dels dos volums hi havia el monograma de l’impressor. Vam intentar identificar-lo sense èxit fins que, una mirada atenta a la portada del volum segon ens va fer adonar que l’enrevessat monograma del primer volum estava capgirat, és a dir, que la persona que va compondre la portada del primer volum del llibre es va equivocar i va inserir el motlle del revés. Aquest error es va solucionar en el segon volum, on el motlle de la marca es va posar en la posició correcta. Us oferim una imatge de les dues portades per tal que pugeu contrastar-les.

comparació dos edicions

Amb el primer volum a la mà podíem pensar que es tractava d’una obra publicada a Alemanya –a Colònia, concretament- per un impressor el nom del qual començava per la lletra W (que és la que es podria intuir observant el monograma). Res més lluny de la realitat! En el cas concret d’aquesta obra,  el lloc d’impressió “Colonia” era fals, així que intentar esbrinar un impressor amb un lloc d’impressió equivocat i una marca tipogràfica capgirada podria haver estat una empresa impossible… Però ens en vam sortir: l’obra havia estat impresa a Roma per Girolamo Mainardi. I quin havia estat el motiu pel qual aquest conegut impressor, membre d’una família amb tradició editora, hagués obviat el seu nom al peu d’impremta i, a més, hagués indicat un lloc d’impressió fals? La resposta és ben senzilla: es tractava d’una obra controvertida que presentava la polèmica contra Pietro Giannone, el jurista i historiador italià, que s’havia vist  obligat a exiliar-se després de la publicació de la seva famosa Istoria del Regno di Napoli (1723), on denunciava durament com l’Església havia exercit, al llarg dels segles, un domini absolut sobre l’estat. Tot i que al CRAI Biblioteca de Reserva no disposem de cap exemplar de la primera edició de l’obra de Giannone, us convidem a consultar la traducció francesa publicada a l’Haya el 1742.

 

Publicat dins de Bases de dades | Etiquetat com a , , , , | 2 comentaris

Gravats? Xilogràfics o calcogràfics?

Fa uns dies comentàvem, a través del post El valor afegit d’un fons com el del CRAI Biblioteca de Reserva, el valor afegit que comporta tenir un fons tan ric com el del CRAI Biblioteca de Reserva de la Universitat de Barcelona. Es tracta d’un fons molt valuós, no només per la quantitat de títols que el conformen, sinó també perquè el fet de comptar amb diverses còpies d’una mateixa obra ens ofereix la possibilitat de comparar-les i comprovar variacions que, amb un únic exemplar, seria molt difícil detectar.

Aquest seria el cas de l’obra de Mario Lupi De notis chronologicis anni mortis, et nativitatis domini nostri Jesu Christi dissertationes duae. Recentment, en el moment que vam procedir a la seva catalogació i vam tenir al davant els dos exemplars, vam adonar-nos que, tot i que a primera vista la seva descripció podia semblar idèntica –mateixa empremta, paginació, signatures, etc.- hi havia una petita diferència que ens va cridar l’atenció: els gravats.

Les portades d’ambdós exemplars eren idèntiques i només canviava l’escut del Papa Benet XIV que s’hi trobava gravat. L’escut presentava dos dissenys diferents que, a més, havien estat estampats amb dues tècniques diferenciades: un era un escut xilogràfic i a l’altre era calcogràfic. No és infreqüent que es produeixin variacions en les petites ornamentacions que apareixen a les portades d’una mateixa edició d’una obra, però el que ens va cridar l’atenció va ser que aquesta diferència en la tècnica emprada per l’ornamentació de l’obra (xilografia “versus” calcografia) s’extengués al llarg de tot el text, és a dir, trobem dos estats de l’edició amb la mateixa composició tipogràfica però una d’elles està ornamentada amb la tècnica xilogràfica i l’altra amb la calcogràfica.

Per qui no les conegui, les característiques de les dues tècniques són les següents:

Xilografia: Tècnica de gravat consistent a rebaixar i entallar les parts de la superfície d’una matriu de fusta que han de quedar blanques al gravat i a deixar en relleu la superfície llisa per a ser tintada i estampada sobre el paper.

Calcografia: Tècnica de gravat caracteritzada per la utilització de planxes metàl·liques gravades en profunditat.

Com indica Rosa Vives referint-se als gravats xilogràfics aquests, exceptuant determinades obres magistrals “no presentan el refinamiento buril calcográfico”. Atès que la tècnica calcogràfica acostuma a ser més vistosa i acurada, els gravats revesteixen l’obra de més valor. És per aquest motiu que l’exemplar descrit a la nostra catalogació, el que hem considerat “còpia ideal”, ha estat el que conté els gravats calcogràfics. L’exemplar amb els gravats xilogràfics ha estat tractat com un “estat” especial, tal i com s’explica en una de les notes del registre bibliogràfic.

Diuen que una imatge val més que mil paraules: us oferim un petit tast amb diverses fotografies dels dos exemplars, per tal que vosaltres també pugueu apreciar les diferències.

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

Publicat dins de Edicions, Gravat | Etiquetat com a , , , | Deixa un comentari

El valor afegit d’un fons com el del CRAI Biblioteca de Reserva

M-10089

El CRAI Biblioteca de Reserva de la Universitat de Barcelona compta amb un fons d’uns 150.000 impresos, datats entre 1501 i 1820. Es tracta d’una col·lecció de fons antic molt rica i que presenta una característica que la fa ben especial: sovint trobem diversos exemplars de la mateixa obra. Aquest casuística, que en el cas del llibre modern no té un gran valor –més enllà de l’augment quantitatiu de la col·lecció-, en el cas concret del llibre antic representa un valor afegit, un augment qualitatiu de la col·lecció. A què ens referim exactament quan parlem d’un valor qualitatiu? Més sovint del que ens podríem arribar a pensar -al contrari del que succeeix amb el llibre modern on totes les còpies són idèntiques-, en fons antic és molt habitual que algunes de les còpies que tenim d’una mateixa edició presentin diferències. Algunes vegades aquestes diferències són poc substancials, però en d’altres ens aporten un important valor afegit, una informació addicional, que sense la comparativa de les diverses versions al davant, podria passar desapercebuda als ulls del lector més profà.

Un bon exemple de la valuosa informació que podem trobar a diverses còpies de la mateixa edició és el cas del Ristretto della vita virtú e miracoli del B. Simone de Roxa dell’ordine della Santissima Trinita della Redenzione de’Schiavi, biografia de Simón de Rojas escrita pel jesuïta italià Giulio Cesare Cordara (1704-1785). Es tracta d’una obra publicada el 1766 a Roma amb motiu de la beatificació de Rojas, que va tenir lloc el 19 de març d’aquell mateix any pel Papa Climent XIII. L’obra va ser escrita en un moment en què les relacions entre la Companyia de Jesús i el Papat eren especialment complicades: des de la fi del segle XVII i tot al llarg del XVIII va produir-se una pugna important entre les tesis defensades pels jesuïtes i les del Papat, i un dels punts de conflicte va ser la doctrina defensada pel jesuïta Luis de Molina, el molinisme, al seu tractat Concordia liberi arbitrii cum gratiae donis (1588). Aquesta doctrina, que pretenia harmonitzar l’omnipotència divina i la llibertat humana va centrar els grans debats del segle XVII entorn de les qüestions de la gràcia, la predestinació i el lliure albir, i s’oposava frontalment a la tesi tomista de la premoció física, com a incompatible amb la llibertat.

En aquest context de disputa ideològica, en el qual el molinisme era reivindicat pels jesuïtes i, al contrari, la doctrina pontifícia reinvindicava figures com Sant Tomàs o Sant Agustí, trobem aquesta biografia de Simón de Rojas. Escrita precisament per un jesuïta, que al f. B2 (pàgina 11 de l’estat original de l’edició) afirma en relació al seu biografiat: “nelle materie controverse della Grazia si attenne a quella del Molina”. Evidentment, quan es va detectar aquesta afirmació, van saltar totes les alarmes i el full va ser immediatament substituït.

Al CRAI Biblioteca de Reserva no ens hauríem adonat de tota aquesta polèmica al voltant de l’edició de l’obra si no haguéssim tingut diversos exemplars, en concret 3:

  • El primer exemplar (topogràfic C-240/4/4) presenta el f. B2 cancellans –així s’anomena, en bibliografia material, el full que substitueix un altre-, sense signaturar, sense mencionar Molina i amb una mida una mica més reduïda que la resta de pàgines. Crida una mica l’atenció, però per si sol no hagués despertat el nostre interès.
  • El segon exemplar (topogràfic C-256/3/9) presenta el f. B2 cancellans signaturat (tot i que amb la mateixa composició tipogràfica que l’anterior exemplar) i amb un full abans del f. B2 amb el títol “Avviso al pubblico sopra l’impostura fatta dal P. Giulio Cordara Gesuita, nella vita ultimamente da lui scritta del B. Simone de Roxas Trinatario, e stampata in Roma nel 1766”. Al recto d’aquest full es reprodueix el text original on apareixia citat Luis de Molina i, al verso, es reprodueixen uns fragments del procés de beatificació que testifiquen que Simón de Rojas era seguidor del pensament dels pares de l’Església, per tal d’oferir testimoni escrit de la “impostura” en què va caure Cordara.
  • El tercer exemplar (topogràfic M-10089) té dos f. B2, el primer dels quals corresponent a l’estat original, és a dir, amb “de Molina”, i amb una anotació manuscrita a la part inferior on s’indica: “Advierta el lector que esta es la hoja como salió de la primera impression con aquellas dos palabras: Del Molina, como puede ver, y por cuya razón fue prohibida esta obra, como verá de la siguiente memoria manuscrita. Y assi nadie se atreva a cortar esta hoja; antes bien es necessario conservarla, por ser monumento authentico de la verdad historica que para memoria de todos se explica en el siguiente manuscrito”. Després d’aquest primer f. B2 segueixen 4 fulls manuscrits en llatí on, sota el títol “Monitum lectori: factum historicum memoriae commendans, quod occasione hujus operis Romae accidit 1766, quo temporein Urbe erat qui haec scribit”, aquest apassionat lector explica la rapidesa d’actuació amb la que es va portar a terme el procés de detecció i de censura del f. B2. Tot seguit, trobem el f. B2 cancellans amb l’anotació següent a la part inferior: “esta es la hoja corregida y emendada por orden del Maestro del Sacro Palazio; la que, quitadas aquellas dos palabras: del Molina, fue nuevamente impressa y inserida en lugar de la otra hoja. Pero he querido poner una y otra, porque conste la verdad”.

La comparació de les tres còpies ens ha permès plantejar-nos la hipòtesi, no sabem si encertada, que un cop detectada la “impostura” es devia substituir el f. B2 per un de corregit, potser una mica precipitadament (per això en el cas de l’exemplar C-240/4/4 és un full més petit, sense signaturar i es troba enganxat). Posteriorment, en els exemplars restants, es devia substituir el f. B2 corregit, signaturat, i amb el full d’avís enganxat abans. Esment a part mereix l’exemplar modificat pel seu propietari i que recull, a part de 4 fulls amb anotacions manuscrites, el f. B2 que va publicar-se originàriament a l’obra. Una gran esforç per part d’un posseïdor desconegut que ens ha permès detectar tota la polèmica generada per només dues paraules…

Si us interessa aquest tema, trobareu més informació sobre la pugna entre els jesuïtes i el Papat al llarg del segle XVIII a:

Mario Soria “Pontificado y jesuitas en el siglo XVIII”, Anales de la Fundación Francisco Elías de Tejada, núm. 2 (1996), p. 107-131.

Publicat dins de Antics posseïdors, Edicions | Etiquetat com a , , | 1 comentari

Itineraris llibrescs curiosos: el cas de dos posseïdors italians

Com bé saben els nostres usuaris, la gran majoria dels llibres conservats al CRAI Biblioteca de Reserva procedeix dels convents de la província de Barcelona, els béns dels quals van ser desamortitzats per l’Estat durant el primer terç del segle XIX arran de les lleis de Mendizábal.

Tot i això, molts dels llibres que posseeix la nostra biblioteca tenen la seva pròpia història, sovint anterior a la del moment en què van ser incorporats als fons de cada un dels convents. Conèixer amb exactitud cada una de les “històries” és molt difícil, però els ex-libris, segells, ex-dono i altres marques de propietat que trobem en alguns dels nostres volums ens mostren antics posseïdors ben curiosos que considerem que val la pena destacar.

Precisament per aquest motiu, avui volem fer referència a dos antics posseïdors italians que, en un breu interval de temps, hem localitzat al nostre fons.

En primer lloc volem parlar-vos de la troballa de l’ex-libris manuscrit del cardenal Rasponi, localitzat al segon volum de l’edició de 1586 i al primer volum de l’edició de 1587 de l’obra de Jacques Dalechamps. Historia generalis plantarum…

Rasponi

L’italià Cesare Maria Antonio Rasponi (Ravenna 1615 – Roma 1675) va ser nomenat cardenal in pectore pel papa Alexandre VII el 14 de gener de 1664, decisió que no es va fer pública fins a dos anys més tard, el 15 de febrer de 1666. La primera sorpresa en descobrir la presència d’una obra sobre taxonomia botànica a la col·lecció de Rasponi, que va estudiar grec, hebreu, filosofia moral i arqueologia al Seminario Romano, i dret civil a la Università di Bologna, matèries ben allunyades de l’interès científic, es mitiga si tenim en compte l’afirmació, a partir del segle XVII, del fenomen de les biblioteques cardenalícies a Itàlia.

En efecte, en el decurs de l’edat moderna es consolida una modalitat de biblioteca ben definida i estructurada, amb una projecció sovint pública, fruit de la funció representativa i d’altíssim prestigi social pròpies del càrrec, unida a l’educació exclusiva rebuda pels detentors del preuat títol, descendents de famílies aristocràtiques. Neixen així rics fons bibliogràfics en què a la idea de la col·lecció privada i domèstica s’afegeix la visió de magnificència i liberalitat pròpia d’un príncep del Renaixement.

Cesare_Maria_Antonio_Rasponi_1660

Desconeixem quina era l’entitat de la biblioteca del cardenal Rasponi, però sabem que es va unir als fons libraris del palau Albani del Drago, a Roma, on es va fundar la famosa biblioteca d’un altre cardenal, Alessandro Albani.

El CRAI Biblioteca de Reserva conserva també dues còpies de la important biblioteca del cardenal Giuseppe Renato Imperiali, dispersada a finals del segle XVIII.

L’altre posseïdor italià que hem considerat que mereix una menció especial en aquest post és Giuseppe Rosaroll, l’ex-libris manuscrit del qual apareix a l’obra de William Robertson Storia di America. In Venezia : Presso Gio. Antonio Curti qu. Vito, MDCCCII [1802]. Giuseppe Rosaroll (Nàpols 1775 – Nauplia (Grècia), 1825) va ser un general, patriota i assagista italià, general de l’exèrcit de les Dues Sicílies, que va morir quan lluitava per la llibertat de Grècia. Tot i que l’ex-libris no està datat, deduïm que va ser escrit entre 1812 –data en què Rosaroll va obtenir el grau de mariscal de camp i va ser nomenat baró, els dos títols que acompanyen el seu nom a l’ex-libris- i 1825, any en què va morir.

Rosaroll

Novament, ens podem plantejar els gustos “literaris” d’aquest personatge, posseïdor d’una obra en quatre volums sobre la història d’Amèrica, i com ha acabat finalment aquesta obra publicada a Vènecia al nostre fons, ja que no presenta cap dels trets característics dels convents desamortitzats que majoritàriament nodreixen el nostre fons. L’única hipòtesi que ara com ara podem contemplar és que aquest llibre formés part d’una petita biblioteca personal propietat de Rosaroll, biblioteca que hauria viatjat amb ell a Espanya l’any 1823, on aquest militar va lluitar a les files dels constitucionalistes. Amb la caiguda dels lliberals i la restitució de Ferran VII, Rosaroll va haver de marxar a França i és molt probable que, en la seva fugida, no hagués pogut emportar-se aquesta obra, i potser d’altres de la seva propietat. De nou, la incògnita queda oberta…

Publicat dins de Antics posseïdors | Etiquetat com a , | 1 comentari

Publicada en accés lliure la segona i la tercera part manuscrita de la crònica de Jeroni Pujades


Ja són disponibles en accés lliure al BiPaDi (Biblioteca Patrimonial Digital de la UB) els volums 1 i 2 (Ms 209 i 210 respectivament), corresponents a la segona i tercera part de la Crònica universal del Principat de Catalunya de Jeroni Pujades, en versió manuscrita de 1818.

Jeroni Pujades (Barcelona, 1568-Castelló d’Empúries, 1635) fou cronista, doctor en dret per la Universitat de Lleida, professor de cànons en la de Barcelona, oïdor de l’audiència i apoderat general i jutge del comtat d’Empúries. Va dedicar bona part de la seva vida a recopilar informació sobre la història de Catalunya i les seves institucions. També va destacar per l’elaboració del seu Dietari.

v.1 pròleg

Ens els darrers anys, s’han intensificat molt els estudis i treballs sobre la seva obra des d’un punt de vista interdisciplinari (fonamentalment jurídic, històric i literari), aprofitant el caràcter polièdric de la seva figura. Una mostra d’aquest fet són les Jornades “Jeroni Pujades i el seu temps”, organitzades per la Real Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i el Museu d’Història de Catalunya el 14-15 d’Abril de 2011, amb aportacions de Pere Molas, Eulàlia Miralles, Xavier Baró, Josep Capdeferro, Albert Rossich, Marc Mayer, Antoni Cobos, James Amelang, Antoni Simon i Eulàlia Duran.

p.520-521

La versió manuscrita de 1818 que s’acaba de publicar en accés lliure té a més la particularitat que va ser copiada de la mà de Raimon Ferrer, prevere de l’Oratori de Sant Felip Neri de Barcelona i autor entre altres obres de la Barcelona cautiva, de la qual el CRAI Biblioteca de Reserva en conserva tant l’edició impresa, com la manuscrita (Mss. 1802-1807).

Altres obres de Jeroni Pujades que podem destacar al nostre catàleg són: la primera edició de la Crònica universal del Principat de Catalunya de 1609, restaurada i apadrinada, i el Dietari sisè dels anys 1627-1630 (Ms 975), candidat a ser apadrinat.

Publicat dins de Antics posseïdors, Bases de dades, Digitalitzacions, Manuscrits | Etiquetat com a | Deixa un comentari

Biblioteca del Regimiento Primero de Suizos

Exlibris bibliotecaFa poc hem incorporat a la base de dades Antics Posseïdors una nova entrada, un curiós ex-libris imprès que porta inscrites les paraules “Biblioteca del Regimiento Primero de Suizos”, localitzat a un dels suplements de l’obra en 43 volums El Viagero universal ó Noticia del mundo antiguo y nuevo, de Joseph de Laporte, publicada a Madrid entre els anys 1795 i 1801.

Nosaltres no havíem sentit a parlar abans dels Regimientos de Suizos… I vosaltres? Si tampoc en sabeu res, aquí us oferim una mica d’informació que pot ser del vostre interès…

Els Regimientos de Suizos van tenir el seu origen a la baixa edat mitjana, quan soldats  -mercenaris- suïssos van començar a servir a exèrcits estrangers. Aquesta pràctica, que va assolir la seva plenitud al Renaixement, va perdurar fins a l’època de la il·lustració, i els va acabar convertint en les tropes mercenàries més sol·licitades del món. Espanya també va convertir-se en un àmbit de la seva actuació i a mitjans del segle XVII hi havia una dotzena de regiments suïssos combatent a l’exèrcit espanyol. Aquests regiments van lluitar contra Portugal, contra les revoltes catalanes, a la Guerra de Successió Espanyola, a la Guerra de Successió Polonesa, a la Guerra de Successió Austríaca (als combats en sòl italià) i contra la Gran Bretanya a les lluites associades amb la revolució americana. La seva darrera actuació al servei dels espanyols va ser contra els francesos a la Guerra d’Independència, conflicte durant el qual els sis regiments suïssos de l’exèrcit van romandre lleials als espanyols.

En aquest context, quin podria ser l’origen d’aquest ex-libris? Pensem que identificaria una biblioteca que acompanyaria els soldats del regiment en les seves destinacions i intentaria que les lectures fessin més amè el temps lliure de què disposaven. La temàtica del llibre on hem localitzat l’ex-libris avalaria aquesta teoria, ja que es tracta d’una obra que inclou descripcions geogràfiques d’arreu del món i es troba il·lustrada amb gravats acolorits. Ara bé, a més de la vessant lúdica, aquests tipus de biblioteques sovint també tenien un component educatiu que no podem oblidar -desconeixem si aquest seria el cas de la biblioteca que ens ocupa-, així com quines devien ser les seves dimensions. Malgrat els esforços, no hem trobat documentada aquesta experiència enlloc. La bibliografia sobre biblioteques als fronts –una iniciativa similar a la que ens ocupa- agafa una forta rellevància amb la Primera Guerra Mundial degut a la magnitud dels fronts a abastir: milions de soldats i centenars de milers de llibres. A casa nostra, un exemple proper el tenim amb el Servei de Biblioteques del Front, depenent del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i que va estar en marxa durant la Guerra Civil Espanyola.La referència més antiga que hem localitzat sobre aquest tipus d’iniciatives es troba en un opuscle de 1919 i fa referència a l’anomenada Société Franklin, de París, fundada el 1862  “pour la propagation des Bibliothèques populaires et militaires, avait déjà, avant la guerre, porté particulièrement son effort vers la fondation de bibliothèques de casernes, de détachements et de pénitenciers militaires. Les officiers qui s’adressaient à elle reconnaissaient l’heureux effet des livres qu’elle envoyait aux soldats” 1. Com podem observar, malgrat ser una experiència molt anterior a la Gran Guerra i que va treballar en la creació de biblioteques de destacaments, és bastant posterior a 1823, data en la que teòricament el regiments de suïssos van desaparèixer i la iniciativa que ens ocupa ja hauria desaparegut. Potser algun dels nostres usuaris ens podria ajudar a escriure la història d’aquest ex-libris…

I per acabar, una anècdota final. Dels 43 volums que conformen l’obra El Viagero universal ó Noticia del mundo antiguo y nuevo, curiosament només un d’ells porta l’ex-libris imprès de la “Biblioteca del Regimiento Primero de Suizos”. La resta de volums acostumen a tenir, al full de guarda on hauria anat enganxat aquest ex-libris, un requadre de paper marbrejat de la mateixa mida que el substituiria. Això ens podria fer pensar que l’obra, després de pertànyer als mercenaris suïssos, va passar a les mans d’algun altre propietari desitjós d’esborrar qualsevol rastre de la procedència anterior. Sortosament va oblidar-se de substituir-ne un, fet que ha motivat la redacció d’aquest post.

  1. Dehérain, Henri. Les Bibliothèques improvisées pendant la guerre. Paris: Imprimerie du Palais, 1919, p. 5 .
Publicat dins de Antics posseïdors | Etiquetat com a , | Deixa un comentari

Nova exposició virtual: V Centenari del naixement de Teresa de Jesús (2015). Exposició “Escribo con libertad”

vista web expo

Ja podem oferir-vos l’enllaç a l’exposició virtual de l’exposició “Escribo con libertad”, que mostra documents del CRAI Biblioteca de Reserva en ocasió del V centenari del naixement de Teresa de Jesús. Recordem que és una exposició conjunta entre el CRAI Biblioteca de Lletres i Biblioteca de Reserva present a les vitrines de les dues biblioteques fins el 30 d’octubre.

Com sabeu, gairebé de totes les exposicions que organitzem a les vitrines de la Biblioteca de Lletres i de la sala de Reserva n’oferim la versió virtual. Així, queden totes agrupades en la pàgina web dedicada a exposicions virtuals del CRAI Biblioteca de Reserva. D’aquesta manera, ampliem la seva visibilitat i a la vegada tenim l’oportunitat d’oferir més informació. En el cas de l’exposició actual sobre Santa Teresa, a part de presentar en els casos que s’ha considerat necessari més d’una imatge dels llibres seleccionats, s‘ha incorporat el Ms 992 a la vitrina 3 que no és present a la vitrina fisica. Però el més rellevant és que s’han afegit explicacions de cadascuna de les vitrines i d’algunes peces, així com diferents enllaços. De cada document exposat, juntament amb la seva cita, s’indiquen els enllaços següents:

Tant la selecció de les peces, com la informació addicional que es dóna a la versió virtual, ha estat proporcionada per la comissària de l’exposició, Mercè Gras, historiadora, arxivera de l’Arxiu dels Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, col·laboradora de MCEM (Base de dades de manuscrits catalans de l’Edat Moderna) i autora del Diccionari biogràfic d’autors carmelitans descalços catalans.

Publicat dins de Bases de dades, Exposicions virtuals, Publicacions dels usuaris del CRAI Biblioteca de Reserva | Etiquetat com a , | Deixa un comentari

Un element protector i embellidor alhora: les guardes marbrejades

L’estudiant Mònica Arnau Fernández, del màster de Biblioteques i Col·leccions Patrimonials de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la UB, ha triat el tema de les guardes per escriure el seu post perquè ha trobat interessant descobrir “com es van afegint elements als llibres per fer-los més atractius als lectors i possibles compradors i com es pot establir una evolució estilística d’aquests mateixos elements”. Amb aquest segon post d’una estudiant en pràctiques consolidem la nostra intenció de convertir aquests textos en una presència habitual del nostre blog.

Les pràctiques realitzades al CRAI Biblioteca de Reserva de la Universitat de Barcelona m’han permès treballar directament amb els materials estudiats a les diverses assignatures del Màster de Biblioteques i Col·leccions Patrimonials de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la UB. És aquest contacte directe amb el llibre antic el que permet apreciar adequadament les característiques d’aquests elements patrimonials.

Un dels elements que sovint poden passar desapercebuts o rebre un tractament secundari als estudis bibliogràfics són les pàgines de guarda decorades dels llibres impresos en època moderna. Creiem però que són uns elements prou interessants com per dedicar-los una entrada en aquest blog, atès que ens permeten veure una evolució del tractament i la consideració que reben els llibres al llarg del temps.

Al seu origen les pàgines de guarda tenien eminentment una funció estructural, ja que constituïen un element de reforç en la enquadernació dels volums, assegurant la unió entre la coberta i les pàgines. [1] A més, com el seu nom ens indica, servien també per protegir el primer i l’últim full imprès. El fet que molts llibres antics hagin estat reenquadernats i s’hagi alterat la seva configuració original fa difícil establir el moment precís en què es comencen a utilitzar aquests elements. Tot i això s’han identificat ja en període carolingi fulls que presenten aquesta funcionalitat.

Però va ser a partir del segle XVII quan les guardes de ser únicament elements funcionals, simples pàgines blanques, de cotó o lli reforçat amb pergamí, van passar a ser elements decoratius, amb una funció estètica. Això va ser perquè es van començar a usar per elaborar aquestes guardes fulls de paper decorat. És en aquesta època, en la qual els tipus mòbils havien fet desaparèixer el color que podíem trobar als manuscrits, quan aquest element s’aprofita per retornar el color a l’interior del llibre. Aquesta voluntat d’aportar un valor afegit al llibre per crear un objecte que sigui estèticament atractiu ens mostra la transició cap a una concepció dels llibres com a elements de consum i de prestigi.

guardes marbrejades

Guardes amb motius marbrejats de les Cartas fisico-matemáticas de Teodosio á Eugenio, de Theodoro de Almeida , publicat a Madrid per la Imprenta Real el 1792.

El motiu més empleat en aquests primers moments és el del marbrejat, una decoració que imita els motius d’aquest material amb dissenys policroms. Aquesta tècnica es realitzava disposant pigments de colors sobre una safata amb una superfície aquosa des d’on es transfereixen per contacte al suport definitiu, paper o tela. Aquesta tècnica era originària de Turquia i l’Orient Mitja, va ser introduïda a Europa entre els segles XVI i XVII, i aviat va esdevenir molt popular. Aquest tipus de material, de producció artesanal, representava una novetat i un luxe, i per tant els enquadernadors i les impremtes el destinaven únicament a les edicions més destacades.

A finals del segle XVIII i inicis del segle XIX, amb l’aplicació de noves tecnologies industrials, es van poder crear papers decorats amb mètodes més econòmics, ja fos imitant aquests mateixos motius marbrejats o bé creant-ne de nous. Una tècnica que es va emplear va ser el xilogravat, on els motius es gravaven en planxes de fusta i d’aquí es transferien al paper. Una altra opció era l’ús de plantilles perforades per aplicar els diversos colors.

guardes calcogràfiques

Guardes de la Vita del Beato Vicenzo de Paoli, de Domenico Accami, imprès a Torí el 1734 per Gianfranco Mairesse, decorades amb la tècnica de la calcografia.

Una altra opció a l’hora de decorar les guardes, i també les cobertes, era la tècnica de la calcografia, que permetia imprimir, amb l’ajuda de torns i premses mecàniques, una fina capa d’aliatge metàl·lic sobre un paper prèviament pintat, per simular motius daurats i donar-los relleu.

XIX-1388

Exemple de guardes realitzades amb la tècnica del xilogravat a Martínez Marina, Francisco. Ensayo histórico-crítico sobre la antigua legislacion y principales cuerpos legales de los reynos de Leon y Castilla… Madrid: en la imprenta de la hija de D. Joaquin Ibarra, 1808.

L’evolució d’aquestes tècniques va permetre obtenir resultats més elaborats, i així ja des de mitjans del segle XIX podem veure com comença a establir-se una relació entre la decoració de les guardes i el contingut del llibre, que es manifesta de dues maneres: d’una banda comencen a imprimir-se en aquests fulls motius referents a la identitat de les editorials, ja siguin anagrames o sigles d’aquests tallers. D’altra banda comencen a utilitzar-se patrons il·lustrats amb motius figurats referits al contingut i la temàtica del llibre, una manera de fer que encara avui podem veure en publicacions actuals.

A tots aquells qui no pugueu accedir directament a aquest fons us convido a consultar les versions digitals del CRAI Biblioteca de Reserva, on podreu apreciar nombroses mostres d’aquests elements. Aquí en teniu alguns exemples:

http://bipadi.ub.edu/cdm/compoundobject/collection/mategeo/id/533 (exemple de marbrejat)

http://bipadi.ub.edu/cdm/compoundobject/collection/balnearis/id/37510 (aquest l’eliminaria, doncs tinc dubtes de la tècnica)

http://bipadi.ub.edu/cdm/compoundobject/collection/colcirurgia/id/93909 (exemple de marbrejat)

[1] J. A. Szirmai en su libro The Archeology of Medieval Bookbinding (1999)

Publicat dins de Conservació, Enquadernació | Etiquetat com a | Deixa un comentari

V Centenari del naixement de Teresa de Jesús (2015). Exposició “Escribo con libertad”

El CRAI Biblioteca de Reserva de la Universitat de Barcelona presenta, amb motiu de la commemoració del cinquè centenari del naixement de Santa Teresa de Jesús, una exposició sobre aquesta rellevant figura de la mística i de la literatura espanyola.

La mostra s’emmarca dins els actes culturals organitzats per la Universitat de Barcelona per celebrar aquesta data emblemàtica, i és un projecte conjunt amb el CRAI Biblioteca de Lletres, que exposa els fons sobre Teresa de Jesús a les vitrines de l’entrada de la biblioteca.

Ms 523

A les vitrines de l’interior, a la sala Piferrer i a la sala de consulta del CRAI Biblioteca de Reserva, es reuneix la mostra de fons antic, un itinerari que ha estat dissenyat per Mercè Gras, historiadora, arxivera de l’Arxiu dels Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, col·laboradora de MCEM (Base de dades de manuscrits catalans de l’Edat Moderna) i autora del Diccionari biogràfic d’autors carmelitans descalços catalans. La investigadora reparteix el discurs en sis vitrines temàtiques, que no tan sols se centren en la figura de la santa, sinó que s’amplia amb la història dels carmelitans descalços a Catalunya.

Vitrina 1: Les obres de Teresa de Jesús

Vitrina 2: Teresa i les muses: poesia, festes i certàmens

Vitrina 3: La història del Carmel descalç a Catalunya

Vitrina 4: La biblioteca del convent de Sant Josep de Barcelona

Vitrina 5: Antoni de Sant Maties, un místic català

Vitrina 6: Aportacions del Carmel descalç a la cultura catalana

Atesa l’abundància de documents custodiats pel CRAI Biblioteca de Reserva sobre el tema, s’ha confeccionat una mostra virtual, que a més d’incloure els materials exposats, encabeix més documents que il·lustren el discurs de l’exposició, així com explicacions que ens el faran més entenedor.

Hi haurà un acte acadèmic d’inauguració de l’exposició el dia 15 d’octubre a la Capella de la Facultat de Filologia de 11.00 a 14.00 hores, i la cloenda se celebrarà el dia 30 d’octubre a la mateixa capella. Agustí Borrell Viader, Vicari General dels Carmelites Descalços donarà la conferència: Santa Teresa, amiga dels llibres. També, per finalitzar, Mercè Gras parlarà sobre cuina carmelitana.

Les vitrines es podran visitar de dilluns a divendres de 8.30 a 20.00h i s’oferiran visites guiades a càrrec de la comissària Mercè Gras. La primera està programada pel dia 25 de setembre a les 5 de la tarda. Per sol·licitar altres visites, cal escriure al correu del CRAI Biblioteca de Reserva: bib.reserva@ub.edu

Publicat dins de Exposicions, Publicacions dels usuaris del CRAI Biblioteca de Reserva | Etiquetat com a | 1 comentari